Қолмен фокустау режимінде фокус шыңы қосылғанда, фокустағы нысандар дисплейдегі түсті контурлармен көрсетіледі. Түсті таңдауға болады.

Focus Peaking дисплейі

Фокус шыңын қосу үшін [ ON ] параметрін таңдаңыз.

Фокустың ең жоғары сезімталдығы

Фокустың ең жоғары сезімталдығын [ 3 (жоғары сезімталдық) ], [ 2 (стандартты) ] және [ 1 (төмен сезімталдық) ] арасынан таңдаңыз. Мән неғұрлым жоғары болса, фокуста ретінде көрсетілетін тереңдік соғұрлым үлкен болады.

Фокус шыңы Бөлек түсі

Бөлектеу түсін таңдаңыз.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне