[ ON ] таңдалса, фокус сақинасы басқару сақинасына ағымдағы уақытта тағайындалған рөлді Custom Setting f2 [ Custom controls (суретке түсіру) ] арқылы орындайды.

  • [ ON ] таңдалғанда, басқару сақинасы тек [ Focus (M/A) ] рөлінде жұмыс істейді.

  • Бұл опция тек үйлесімді линзалар үшін қолданылады.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне