AF аймағы режимі үшін [ Auto-area AF ] параметрінен басқа опция таңдалғанда, фокустау нүктесін қолмен таңдау үшін қолжетімді фокус нүктелерінің санын таңдаңыз.

Опция

Сипаттама

4

[ Барлық ұпайлар ]

Ағымдағы AF аймағы режимінде қолжетімді әрбір фокустау нүктесін таңдауға болады. Қол жетімді нүктелердің саны AF аймағы режиміне байланысты өзгереді.

5

[ Ауыспалы нүктелер ]

[ Барлық нүктелер ] таңдалған кезде қолжетімді фокус нүктелерінің саны қол жетімді санның төрттен біріне дейін азаяды. Фокустау нүктесін жылдам таңдау үшін пайдаланыңыз. [ Pinpoint AF ] үшін қолжетімді нүктелер санына әсер етпейді.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне