Фотокамера Nikon Creative Lighting жүйесін қолдайтын қосымша жарқыл бөлігімен пайдаланылған кезде [ ҚОСУ ] таңдалса, f2 Custom Setting (Пайдаланушы басқару элементтері (түсіру) ) арқылы тағайындалған [ Preview ] басқару элементін басу үлгілеуді шығарады. жарқыл.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне