P немесе A режимінде жарқылмен қол жетімді ең баяу ысырма жылдамдығын таңдаңыз.

Пайдаланушы параметрі e2 [ Жарқыл ысырма жылдамдығы ] үшін таңдалған параметрге қарамастан, ысырма жылдамдығы S және M режимдерінде немесе баяу синхрондау, баяу артқы перде синхрондау немесе баяу қызыл көзді азайту жарқылы параметрлерінде 30 секундқа дейін баяу болуы мүмкін. синхрондау.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне