Бейне режимі үшін жақтау торын таңдаңыз. Таңдалған торды Таңдамалы параметр g15 [ Таңдамалы мониторды түсіру дисплейі ] ( g15: Теңшелетін мониторды түсіру дисплейі ) немесе g16 [ Теңшелетін көріністапқышпен түсіру дисплейі ] ( M : Пайдаланушы көріністапқышы) тізіміндегі b жанына құсбелгі қою арқылы көрсетуге болады. Түсіру дисплейі ).

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне