[ ON ] параметрін таңдау әдетте түймені басып тұру және басқару дискін бұру арқылы орындалатын реттеулерді түйме босатылғаннан кейін басқару дискін айналдыру арқылы жасауға мүмкіндік береді. Бұл түйме қайта басылғанда, ысырманы босату түймешігі жартылай басылғанда немесе күту таймерінің мерзімі аяқталғанда аяқталады.

  • [ Нөмірді пайдалану үшін босату түймесі ] E , S ( Q ), BKT , c , I , c , g ( Fn4 ), T , U және фокустау режимінің түймелеріне қолданылады.

  • [ Нөмірді пайдалану үшін босату түймешігі ] сонымен қатар арнайы параметр f2 [ Таңдамалы басқару элементтері (түсіру) ] немесе g2 [ Пайдаланушы басқару элементтері ] арқылы белгілі рөлдер тағайындалған басқару элементтеріне қолданылады.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне