Ысырманы босатудың кешігу ұзақтығын, түсірілген түсірілімдер санын және таймер режимінде түсірілімдер арасындағы аралықты таңдаңыз.

Опция

Сипаттама

[ Автотаймерді кешіктіру ]

Ысырманы босатудың кешігу ұзақтығын таңдаңыз.

[ Түсірілімдер саны ]

Ысырманы босату түймесі басылған сайын түсірілетін кадрлар санын таңдау үшін 1 және 3 түймесін басыңыз; 1-ден 9-ға дейінгі мәндерден таңдаңыз.

[ Түсірілімдер арасындағы интервал ]

[ Түсірілімдер саны ] 1-ден көп болғанда түсірілімдер арасындағы аралықты таңдаңыз.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне