Қолмен фокустау кезінде Z бекіткіш линзаларындағы фокус немесе басқару сақиналарының айналу бағытын өзгерту үшін [ ҚОСУ ] параметрін таңдаңыз.

  • Бұл опция қолдамайды:

    • қолмен ғана фокусталуы мүмкін белгілі Z орнату линзалары немесе

    • FTZ II/FTZ орнату адаптері арқылы қосылған F бекіткіш линзалар.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне