Koble til datamaskiner via Ethernet eller trådløst LAN.

Nettverksinnstillinger

Legg til kameranettverksprofiler. Dette elementet kan også brukes til å velge fra eksisterende nettverksprofiler.

Opprett profil

Opprett nye nettverksprofiler ( trådløst LAN , Ethernet-tilkoblinger ).

 • Hvis det allerede eksisterer mer enn én profil, kan du trykke J for å velge en profil og koble til det valgte nettverket.

 • For å redigere en eksisterende profil, uthev den og trykk på 2 .

Alternativ

Beskrivelse

[ Generelt ]

 • [ Profilnavn ]: Gi profilen nytt navn.

 • [ Passordbeskyttelse ]: Velg [ ] for å kreve at et passord angis før profilen kan endres. For å endre passordet, uthev [ ] og trykk på 2 .

[ Trådløs ]

Vis tilkoblingsinnstillinger for tilkobling til trådløse nettverk.

 • Infrastrukturmodus : Juster innstillinger for tilkobling til et nettverk via en ruter.

  • [ SSID ]: Angi nettverkets SSID.

  • [ Kanal ]: Velges automatisk.

  • [ Autentisering/kryptering ]: Velg typen kryptering som brukes på det trådløse nettverket.

  • [ Passord ]: Skriv inn nettverkspassordet.

 • Tilgangspunktmodus : Juster innstillinger for direkte trådløs tilkobling til kameraet.

  • [ SSID ]: Velg kameraets SSID.

  • [ Kanal ]: Velg [ Auto ] eller [ Manuell ].

  • [ Autentisering/kryptering ]: Velg typen kryptering som brukes på det trådløse nettverket.

  • [ Passord ]: Hvis et annet alternativ enn [ OPEN ] er valgt for [ Autentisering/kryptering ], kan dette elementet brukes til å endre kamerapassordet.

[ TCP/IP ]

Juster TCP/IP-innstillinger for infrastrukturtilkoblinger. En IP-adresse kreves.

 • Hvis [ ] er valgt for [ Få automatisk ], vil IP-adressen og subnettmasken for tilkoblinger i infrastrukturmodus hentes via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering.

 • Velg [ OFF ] for å angi IP-adressen ([ Address ]) og subnettmasken ([ Mask ]) manuelt.

Kopi til/fra kort

Del nettverksprofiler.

 • Hvis to minnekort er satt inn, vil profilene bli kopiert til og fra kortet i spor 1.

Alternativ

Beskrivelse

[ Kopier profil fra kort ]

Kopier profiler fra rotkatalogen til minnekortet til kameraprofillisten.

[ Kopier profil til kort ]

Kopier profiler fra kameraet til minnekortet. Marker en profil og trykk på J for å kopiere den til minnekortet.

 • Passordbeskyttede profiler kan ikke kopieres.

Avslutt gjeldende tilkobling

Avslutt tilkoblingen til gjeldende nettverk.

Tilkoblingstype

Velg en driftsmodus for bruk når kameraet er koblet til et nettverk.

Alternativ

Beskrivelse

[ Bildeoverføring ]

Last opp bilder til en datamaskin etter hvert som de blir tatt, eller last opp eksisterende bilder fra kameraets minnekort.

[ Kamerakontroll ]

Bruk Camera Control Pro 2 (tilgjengelig separat) eller gratis NX Tether-programvare for å styre kameraet og ta bilder eksternt fra en datamaskin.

Alternativer

Juster opplastingsinnstillingene.

Automatisk opplasting

Velg [ ] for å merke nye bilder for opplasting etter hvert som de tas.

 • Opplastingen begynner først etter at bildet er lagret på minnekortet. Pass på at det er satt inn et minnekort i kameraet.

 • Videoer blir ikke lastet opp automatisk når opptaket er fullført. De må i stedet lastes opp fra avspillingsskjermen ( Velge bilder for opplasting ).

Slett etter opplasting

Velg [ ON ] for å slette bilder fra kameraets minnekort automatisk når opplastingen er fullført.

 • Filer merket for overføring før du valgte [ ] slettes ikke.

 • Sletting kan bli suspendert under enkelte kameraoperasjoner.

Last opp RAW + JPEG som

Når du laster opp RAW + JPEG-bilder, velg om du vil laste opp både NEF (RAW)- og JPEG-filene eller bare JPEG-kopien.

 • Når [ RAW-spor 1 - JPEG-spor 2 ] er valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] i fotoopptaksmenyen, gjelder alternativet som er valgt for [ Last opp RAW + JPEG som ] bare for bilder lastet opp automatisk ved å velge [ ] for [ Automatisk opplasting ].

JPEG + JPEG-sporvalg

Velg et kildespor for automatisk opplasting når du tar bilder med [ JPEG-spor 1 - JPEG-spor 2 ] valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] i fotoopptaksmenyen.

Last opp RAW-video som

Når du laster opp videoer tatt med [ N-RAW 12-bit (NEV) ] eller [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] valgt for [ Video filtype ] i videoopptaksmenyen, velg om du vil laste opp både RAW og MP4 filer eller bare MP4-kopien.

Last opp mappe

Merk alle bilder i en valgt mappe for opplasting. Merking vil bli brukt på alle bilder, uavhengig av om de er lastet opp tidligere.

Videoer blir ikke merket for opplasting. De må i stedet lastes opp fra avspillingsskjermen.

Opphev alle?

Fjern opplastingsmerking fra alle bilder. Opplasting av bilder med et «opplasting»-ikon vil umiddelbart bli avsluttet.