Velg om du skal slette en kopi av et bilde som er tatt opp på begge minnekortene med enten [ Sikkerhetskopiering ] eller et alternativ med to formater ([ RAW-spor 1 - JPEG-spor 2 ] eller [ JPEG-spor 1 - JPEG-spor 2 ]) valgt for [ Rollespilt med kort i spor 2 ] i fotoopptaksmenyen sletter også gjenværende kopi.

Alternativ

Beskrivelse

[ Ja (bekreftelse kreves) ]

Før du sletter en kopi, vil du bli bedt om å velge om du vil slette den andre. For å velge alternativet som er uthevet som standard, trykk på 2 .

[ Ja ]

[ Samme bilder på 1 og 2 ] er alltid valgt; Hvis du velger [ Ja ] i bekreftelsesdialogen, slettes begge kopiene.

[ Nei ]

Bekreftelsesdialogen som vises er den samme som for bilder der det ikke finnes noen andre kopi. Hvis du sletter det gjeldende bildet, slettes ikke kopien.