Når [ ON ] er valgt, vil "høye" (portrett-orientering) bilder automatisk roteres for visning under avspilling.

Forsiktig: Roter høyt

Bilder roteres ikke automatisk under bildevisning selv når [ ] er valgt for [ Roter høyt ].