Velg operasjonene som utføres i fotomodus ved hjelp av kamera- eller objektivkontroller, inkludert kameraknappene og undervelgeren og linsekontrollringen.

 • Velg rollene som spilles av kontrollene nedenfor. Marker ønsket kontroll og trykk på J .

Alternativ

w

[ Fn1-knapp ]

y

[ Fn2-knapp ]

1

[ Fn3-knapp ]

n

[ Fn-knapp for vertikal fotografering ]

b

[ Protect/Fn4-knapp ]

V

[ AF-ON-knapp ]

8

[ Undervelgersenter ]

p

[ OK-knapp ]

W

[ Lydknapp ]

B

[ QUAL-knapp ]

F

[ Vertikal multivelger senter ]

j

[ AF-ON-knapp for vertikal fotografering ]

z

[ Videoopptaksknapp ]

y

[ Kommandohjul ]

S

[ Lens Fn-knapp ]

3

[ Lens Fn2-knapp ]

l

[ Linsekontrollring ]

 • Rollene som kan tildeles er listet opp nedenfor. Rollene som er tilgjengelige varierer med kontrollen.

Rolle

Beskrivelse

A

[ Forhåndsinnstilt fokuspunkt ]

Ved å trykke på kontrollen velges et forhåndsinnstilt fokuspunkt.

 • For å velge punktet, uthev det, hold inne kontrollen og trykk på fokusmodusknappen til fokuspunktet blinker.

 • Separate fokuspunkter kan velges for "bred" (liggende) orientering og for hver av de to "høye" (stående) orienteringene hvis et annet alternativ enn [ Av ] er valgt for egendefinert innstilling a5 [ Lagre punkter etter orientering ].

 • Oppførselen til den valgte kontrollen kan velges ved å trykke på 2 når [ Forhåndsinnstilt fokuspunkt ] er uthevet.

  • [ Trykk for å hente fokuspunkt ]: Ved å trykke på kontrollen hentes det forhåndsinnstilte fokuspunktet.

  • [ Hold for å hente fokuspunkt ]: Det forhåndsinnstilte fokuspunktet velges mens kontrollen trykkes ned. Å slippe kontrollen gjenoppretter fokuspunktet som ble valgt før kontrollen ble trykket.

K

[ Velg midtfokuspunkt ]

Ved å trykke på kontrollen velges det midtre fokuspunktet.

d

[ AF-områdemodus ]

Ved å holde kontrollen velges en forhåndsinnstilt AF-områdemodus. AF-områdemodusen som tidligere var aktiv, gjenopprettes når kontrollen slippes.

 • For å velge AF-områdemodus, trykk 2 når [ AF-områdemodus ] er uthevet.

5

[ AF-områdemodus + AF-ON ]

Ved å holde kontrollen velges en forhåndsinnstilt AF-områdemodus og autofokus startes. AF-områdemodusen som tidligere var aktiv, gjenopprettes når kontrollen slippes.

 • For å velge AF-områdemodus, trykk 2 når [ AF-områdemodus + AF-ON ] er uthevet.

A

[ AF-ON ]

Ved å trykke på kontrollen starter autofokus, og dupliserer funksjonen til AF-ON- knappen.

F

[ Kun AF-lås ]

Fokus låses mens kontrollen trykkes inn.

E

[ AE-lås (Hold) ]

Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringslåsen slutter ikke når lukkeren utløses. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.

N

[ AWB-lås (hold) ]

Hvis [ Auto ] eller [ Naturlig lys auto ] er valgt for hvitbalanse, låses hvitbalansen når kontrollen trykkes inn (hvitbalanselås). Hvitbalanselåsen slutter ikke når lukkeren utløses. Låsen vil imidlertid bli utløst når kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.

O

[ AE/AWB-lås (hold) ]

Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Hvitbalansen vil også låse forutsatt at [ Auto ] eller [ Natural light auto ] er valgt for hvitbalanse. Eksponering og hvitbalanselås slutter ikke når lukkeren utløses. Låsen vil imidlertid bli utløst når kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.

D

[ AE-lås (Tilbakestill ved utløsning) ]

Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til, lukkeren utløses eller standby-timeren utløper.

C

[ kun AE-lås ]

Eksponeringen låses mens kontrollen trykkes inn.

B

[ AE/AF-lås ]

Fokus og eksponering låses mens kontrollen trykkes ned.

r

[ FV-lås ]

Trykk på kontrollen for å låse blitsverdien for valgfrie blitsenheter; trykk igjen for å avbryte FV-låsen.

h

[ c Deaktiver/aktiver ]

Hvis blitsen er aktivert for øyeblikket, vil den bli deaktivert mens kontrollen trykkes inn. Hvis blitsen for øyeblikket er av, vil synkronisering med frontgardin bli valgt mens kontrollen trykkes inn.

q

[ Forhåndsvisning ]

Mens kontrollen trykkes ned, vil opptaksskjermen vise hvordan farge, eksponering og dybdeskarphet påvirkes av gjeldende bildeinnstillinger.

o

[ Hent opptaksfunksjoner ]

Hold inne kontrollen for å hente frem tidligere valgte innstillinger.

 • For å velge innstillingene som hentes frem, trykk på 2 når [ Hent opptaksfunksjoner ] er uthevet.

  • Marker elementer med 1 eller 3 og trykk på J for å velge ( M ) eller oppheve valget ( U ). Kun elementer merket med en hake ( M ) vil bli hentet frem mens knappen trykkes.

  • Marker elementer med 1 eller 3 og trykk 2 for å vise alternativer. Trykk J for å lagre endringer og avslutte.

  • For å lagre gjeldende kamerainnstillinger for senere tilbakekalling ved hjelp av dette alternativet, velg [ Lagre gjeldende innstillinger ].

 • Innstillinger som lukkerhastighet og blenderåpning kan endres ved å holde inne kontrollen og rotere et kommandohjul.

  • I modus P kan du justere fleksible programinnstillinger.

  • Hvis et annet alternativ enn [ Av ] er valgt for egendefinert innstilling b3 [ Enkel eksponeringskompensasjon ], kan eksponeringskompensasjonen justeres ved å rotere et kommandohjul.

1

[ Bracketing burst ]

 • Hvis kontrollen trykkes inn når et annet alternativ enn [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] i fotoopptaksmenyen i kontinuerlig utløsermodus, vil kameraet ta alle bildene i gjeldende bracketingprogram og gjenta bracketing-serien mens utløseren trykkes ned. I enkeltbilde-utløsermodus vil opptaket avsluttes etter den første bracketing-serie.

 • Hvis [ WB bracketing ] er valgt for [ Auto bracketing set ] vil kameraet ta bilder mens utløseren trykkes ned og bruke hvitbalanse bracketing på hvert bilde.

c

[ Synk. utgivelsesvalg ]

Når [ Synkronisert utløser ] er valgt for [ Koble til andre kameraer ] i nettverksmenyen, eller når en trådløs fjernkontroll brukes for synkronisert utløsing, kan den valgte kontrollen brukes til å veksle mellom fjernutløser og master eller synkronisert utløser. De tilgjengelige alternativene avhenger av innstillingen som er valgt for Custom Setting d4 [ Sync. alternativer for frigjøringsmodus ].

 • Følgende alternativer er tilgjengelige når [ Sync ] er valgt for [ Sync. alternativer for frigjøringsmodus ]:

  • [ Kun masterutløser ] ( c ): Hold kontrollen nede for å ta bilder kun med hovedkameraet.

  • [ Bare fjernutløser ] ( d ): Hold kontrollen nede for å ta bilder kun med fjernkameraene.

 • Følgende alternativer er tilgjengelige når [ Ingen synkronisering ] er valgt for [ Synk. alternativer for frigjøringsmodus ]:

  • [ Synkronisert utløser ] ( 6 ): Hold kontrollen nede for å synkronisere utløserne på hoved- og fjernkameraet.

  • [ Bare fjernutløser ] ( d ): Hold kontrollen nede for å ta bilder kun med fjernkameraene.

4

[ + RAW ]

 • Hvis et JPEG-alternativ for øyeblikket er valgt for bildekvalitet, vil "RAW" vises i opptaksdisplayet og en NEF (RAW)-kopi vil bli tatt opp med neste bilde tatt etter at kontrollen er trykket. Den opprinnelige bildekvalitetsinnstillingen vil gjenopprettes når du fjerner fingeren fra utløserknappen eller trykker på kontrollen igjen, og avbryter [ + RAW ].

 • NEF (RAW)-kopier tas opp med innstillingene som er valgt for [ RAW-opptak ] i fotoopptaksmenyen.

L

[ Stille modus ]

Trykk på kontrollen for å aktivere stille modus. Trykk igjen for å deaktivere.

b

[ Live view info display off ]

Trykk på kontrollen for å skjule ikoner og annen informasjon i opptaksdisplayet. Trykk igjen for å se.

b

[ Rammerutenett ]

Trykk på kontrollen for å vise et rammenett. For å skjule rutenettet, trykk på kontrollen igjen. Visningstypen kan velges ved å bruke Custom Setting d15 [ Grid type ].

p

[ Zoom på/av ]

Trykk på kontrollen for å zoome inn på området rundt det gjeldende fokuspunktet. Trykk igjen for å avbryte zoom.

D

[ Virtuell horisont ]

Trykk på kontrollen for å aktivere den virtuelle horisonten. Trykk igjen for å skjule skjermen. Visningstypen kan velges ved hjelp av egendefinert innstilling d16 [ Virtuell horisonttype ].

k

[ Starlight view (bilde Lv) ]

Trykk på kontrollen for å slå på stjernelys. Trykk igjen for å avslutte stjernelysvisningen.

W

[ Fokus peaking display ]

Trykk én gang på kontrollen for å aktivere fokustopp når MF er valgt for fokusmodus. Trykk igjen for å avslutte fokustopp.

O

[ MIN MENY ]

Trykk på kontrollen for å vise "MIN MENY".

3

[ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ]

Trykk på kontrollen for å hoppe til det øverste elementet i "MIN MENY". Velg dette alternativet for rask tilgang til et ofte brukt menyelement.

K

[ Avspilling ]

Trykk på kontrollen for å starte avspilling.

l

[ Filtrert avspilling ]

Trykk på kontrollen for å vise kun bilder som oppfyller kriteriene valgt for [ Filtrerte avspillingskriterier ] i avspillingsmenyen.

e

[ Samme som AF-ON-knapp ]

Kontrollen utfører rollen som er valgt for AF-ON- knappen.

n

[ Skytingsmenybank ]

Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge en opptaksmenybank.

v

[ Opptaksmodus ]

Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge en opptaksmodus.

J

[ Velg bildeområde ]

Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge bildeområdet.

8

[ Bildekvalitet/størrelse ]

Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge et bildekvalitetsalternativ og underkommandohjulet for å velge bildestørrelse.

h

[ Angi bildekontroll ]

Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge en bildekontroll.

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere Active D-Lighting.

w

[ Måling ]

Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et målealternativ.

z

[ Fokusmodus/AF-områdemodus ]

Hold kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge fokusmodus, underkommandohjulet for å velge AF-områdemodus.

t

[ Auto bracketing ]

Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge antall bilder, og underkommandohjulet for å velge intervalltrinn eller Aktiv D-Lighting-mengde.

$

[ Multieksponering ]

Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge modus og underkommandohjulet for å velge antall bilder.

2

[ HDR-overlegg ]

Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge modus og underkommandohjulet for å justere HDR-styrken.

a

[ Kontrolllås ]

 • Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å låse lukkerhastigheten (modusene S og M ). For å låse blenderåpningen (modus A og M ), trykk på kontrollen og roter underkommandohjulet.

 • For å låse fokuspunktvalg, hold inne kontrollen og trykk på 1 , 3 , 4 eller 2 .

v

[ 1 trinn spd/blenderåpning ]

Gjør justeringer av lukkerhastighet og blenderåpning i trinn på 1 EV, uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling b2 [ EV-trinn for eksponeringskontroll ].

 • I modusene S og M kan lukkerhastigheten justeres i trinn på 1 EV ved å holde inne kontrollen og rotere hovedkommandohjulet.

 • I modus A og M kan blenderåpningen justeres i trinn på 1 EV ved å holde inne kontrollen og rotere underkommandohjulet.

w

[ Velg ikke-CPU-objektivnummer ]

Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et objektivnummer som er lagret ved å bruke [ Non-CPU lens data ]-elementet i oppsettmenyen.

X

[ Fokus (M/A) ]

Autofokus kan overstyres ved å rotere linsekontrollringen (autofokus med manuell overstyring). Kontrollringen kan brukes til manuell fokus mens utløseren trykkes halvveis ned. For å refokusere med autofokus, løft fingeren fra utløseren og trykk den halvveis ned igjen.

q

[ Blenderåpning ]

Roter linsekontrollringen for å justere blenderåpningen.

E

[ Eksponeringskompensasjon ]

 • Ved å tilordne denne funksjonen til Fn -knappen for vertikal fotografering kan eksponeringskompensasjon justeres ved å holde knappen nede og rotere et kommandohjul.

 • Ved å tilordne denne funksjonen til linsekontrollringen kan eksponeringskompensasjon justeres ved å rotere ringen.

9

[ ISO-følsomhet ]

Roter linsekontrollringen for å justere ISO-følsomheten.

[ Ingen ]

Kontrollen har ingen effekt.

Kommandohjul

Følgende roller kan tilordnes til kommandohjulene. For å vise alternativer, uthev elementer og trykk på 2 .

Rolle

Beskrivelse

[ Eksponeringsinnstilling ]

Vend om rollene til hoved- og underkommandohjulene i utvalgte moduser. Trykk 4 eller 2 for å markere en modus og 1 eller 3 for å bytte rolle.

[ Valg av fokus/AF-områdemodus ]

Bytt roller ved å rotere hoved- og underkommandohjulene mens fokusmodusknappen trykkes ned.

[ Underkommandoskive zoomrolle ]

Velg rollen som skal spilles av underkommandohjulet i zoomdisplayet.

 • Velg [ Eksponeringsinnstilling ] for å endre rollen som underkommandohjulet spiller i hver modus.

 • Velg [ Zoom ] for å bruke underkommandohjulet til å zoome inn eller ut.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video