Velg operasjonene som utføres i videomodus ved hjelp av kamera- eller objektivkontroller, inkludert kameraknappene og undervelgeren og linsekontrollringen.

 • Velg rollene som spilles av kontrollene nedenfor. Marker ønsket kontroll og trykk på J .

Alternativ

w

[ Fn1-knapp ]

y

[ Fn2-knapp ]

1

[ Fn3-knapp ]

n

[ Fn-knapp for vertikal fotografering ]

u

[ Fokusmodusknapp ]

V

[ AF-ON-knapp ]

b

[ Protect/Fn4-knapp ]

p

[ OK-knapp ]

8

[ Undervelgersenter ]

A

[ QUAL-knapp ]

X

[ Lydknapp ]

j

[ AF-ON-knapp for vertikal fotografering ]

F

[ Vertikal multivelger senter ]

y

[ Kommandohjul ]

G

[ Utløserknapp ]

3

[ Lens Fn2-knapp ]

S

[ Lens Fn-knapp ]

l

[ Linsekontrollring ]

R

[ Objektiv Fn-ring (med klokken) ]

S

[ Objektiv Fn-ring (mot klokken) ]

T

[ Innstillingsknapp for objektivminne ]

 • Rollene som kan tildeles er listet opp nedenfor. Rollene som er tilgjengelige varierer med kontrollen.

Rolle

Beskrivelse

A

[ AF-ON ]

Ved å trykke på kontrollen starter autofokus, og dupliserer funksjonen til AF-ON- knappen.

 • Når AF-C er valgt for fokusmodus, vil kameraet fokusere med hastigheten valgt for Custom Setting g6 [ AF speed ].

G

[ Rask AF‑ON

Ved å trykke på kontrollen starter autofokus, og dupliserer funksjonen til AF-ON- knappen.

 • Når AF-C er valgt for fokusmodus, vil kameraet fokusere med maksimal hastighet, uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling g6 [ AF-hastighet ].

F

[ Kun AF-lås ]

Fokus låses mens kontrollen trykkes inn.

E

[ AE-lås (Hold) ]

Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Eksponeringslåsen slutter ikke når opptaket begynner. Eksponeringen forblir låst til kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.

N

[ AWB-lås (hold) ]

Hvis [ Auto ] eller [ Natural light auto ] er valgt for hvitbalanse, låses hvitbalansen når kontrollen trykkes inn (hvitbalanselås). Hvitbalanselås slutter ikke når opptaket begynner. Låsen vil imidlertid bli utløst når kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.

O

[ AE/AWB-lås (hold) ]

Eksponeringen låses når kontrollen trykkes inn. Hvitbalansen vil også låses forutsatt at [ Auto ] eller [ Natural light auto ] er valgt for hvitbalanse. Eksponering og hvitbalanselås slutter ikke når opptaket begynner. Låsen vil imidlertid bli utløst når kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.

C

[ kun AE-lås ]

Eksponeringen låses mens kontrollen trykkes inn.

B

[ AE/AF-lås ]

Fokus og eksponering låses mens kontrollen trykkes inn.

L

[ Stille modus ]

Trykk på kontrollen for å aktivere stille modus. Trykk igjen for å deaktivere.

b

[ Live view info display off ]

Trykk på kontrollen for å skjule ikoner og annen informasjon i opptaksdisplayet. Trykk igjen for å se.

b

[ Rammerutenett ]

Trykk på kontrollen for å vise et rammenett. For å skjule rutenettet, trykk på kontrollen igjen. Visningstypen kan velges ved å bruke Custom Setting g13 [ Grid type ].

p

[ Zoom på/av ]

Trykk på kontrollen for å zoome inn på området rundt det gjeldende fokuspunktet. Trykk igjen for å avbryte zoom.

D

[ Virtuell horisont ]

Trykk på kontrollen for å aktivere den virtuelle horisonten. Trykk igjen for å skjule skjermen. Visningstypen kan velges ved hjelp av egendefinert innstilling d17 [ Virtuell horisonttype ].

W

[ Fokus peaking display ]

Trykk én gang på kontrollen for å aktivere fokustopp når MF er valgt for fokusmodus. Trykk en gang til for å avslutte fokustopp.

O

[ MIN MENY ]

Trykk på kontrollen for å vise "MIN MENY".

3

[ Få tilgang til toppelementet i MIN MENY ]

Trykk på kontrollen for å hoppe til det øverste elementet i "MIN MENY". Velg dette alternativet for rask tilgang til et ofte brukt menyelement.

K

[ Avspilling ]

Trykk på kontrollen for å starte avspilling.

l

[ Filtrert avspilling ]

Trykk på kontrollen for å vise kun bilder som oppfyller kriteriene valgt for [ Filtrerte avspillingskriterier ] i avspillingsmenyen.

t

[ Strømåpning (åpen) ]

 • Blenderåpningen utvides mens knappen trykkes inn. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ Strømåpning (lukk) ] er valgt for [ Fn2-knapp ].

 • Roter objektivets Fn-ring mot klokken for å utvide objektivets blenderåpning. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ Strømåpning (lukk) ] er valgt for [ Objektiv Fn-ring (med klokken) ].

q

[ Strømåpning (lukke) ]

 • Blenderåpningen blir smalere mens knappen trykkes. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ Strømåpning (åpen) ] er valgt for [ Fn1-knapp ].

 • Roter objektivets Fn-ring med klokken for å begrense objektivets blenderåpning. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ Strømåpning (åpen) ] er valgt for [ Objektiv Fn-ring (mot klokken) ].

i

[ Eksponeringskompensasjon + ]

 • Eksponeringskompensasjonen øker mens knappen trykkes inn. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ Eksponeringskompensasjon − ] er valgt for [ Fn2-knapp ].

 • Roter objektivets Fn-ring med klokken for økt eksponeringskompensasjon. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ Eksponeringskompensasjon − ] er valgt for [ Objektiv Fn-ring (mot klokken) ].

h

[ Eksponeringskompensasjon − ]

 • Eksponeringskompensasjonen reduseres mens knappen trykkes. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ Eksponeringskompensasjon + ] er valgt for [ Fn1-knapp ].

 • Roter objektivets Fn-ring mot klokken for å redusere eksponeringskompensasjonen. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ Eksponeringskompensasjon + ] er valgt for [ Objektiv Fn-ring (med klokken) ].

B

[ ISO-følsomhet (økning) ]

Roter objektivets Fn-ring med klokken for å øke ISO-følsomheten. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ ISO-følsomhet (reduser) ] er valgt for [ Objektiv Fn-ring (mot klokken) ].

C

[ ISO-følsomhet (reduser) ]

Roter objektivets Fn-ring mot klokken for å redusere ISO-følsomheten. Dette alternativet aktiveres automatisk når [ ISO-følsomhet (øke) ] er valgt for [ Objektiv Fn-ring (med klokken) ].

9

[ Mønstertoneområde ]

Trykk på kontrollen for å bla gjennom sebramønsterets toneområde.

A

[ Forhåndsinnstilt fokuspunkt ]

Ved å trykke på kontrollen velges et forhåndsinnstilt fokuspunkt.

 • For å velge punktet, uthev det, hold inne kontrollen og trykk på fokusmodusknappen til fokuspunktet blinker.

 • Oppførselen til den valgte kontrollen kan velges ved å trykke på 2 når [ Forhåndsinnstilt fokuspunkt ] er uthevet.

  • [ Trykk for å hente fokuspunkt ]: Ved å trykke på kontrollen hentes det forhåndsinnstilte fokuspunktet.

  • [ Hold for å hente fokuspunkt ]: Det forhåndsinnstilte fokuspunktet velges mens kontrollen trykkes ned. Å slippe kontrollen gjenoppretter fokuspunktet som ble valgt før kontrollen ble trykket.

K

[ Velg midtfokuspunkt ]

Ved å trykke på kontrollen velges det midtre fokuspunktet.

F

[ Lagre fokusposisjon ]

Holder du kontrollen lagres gjeldende fokusposisjon.

 • Den lagrede posisjonen kan gjenopprettes ved hjelp av en kontroll som [ Hent fokusposisjon ] er tilordnet ("minnegjenkalling").

 • Når du lagrer fokusposisjonen, kan du velge om den kan hentes frem ved å bruke noen av kontrollene som [ Hent fokusposisjon ] er tilordnet ([ Lagre til alle ]) eller bare bruke en spesifikk kontroll ([ Lagre individuelt ]).

 • For mer informasjon, se "Lagre og hente fokusposisjoner" ( Lagre og hente frem fokusposisjoner ).

H

[ Hent fokusposisjon ]

Ved å trykke på kontrollen hentes en fokusposisjon lagret ved hjelp av en kontroll som [ Lagre fokusposisjon ] er tilordnet.

e

[ Samme som AF-ON-knapp ]

Kontrollen utfører rollen som er valgt for AF-ON- knappen.

1

[ Ta opp videoer ]

Trykk på kontrollen for å starte opptaket. Trykk igjen for å avslutte opptaket.

v

[ Opptaksmodus ]

Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge en opptaksmodus.

n

[ Bank av opptaksmeny ]

Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge en opptaksmenybank.

J

[ Velg bildeområde ]

Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge bildeområdet for videoer. Merk at bildeområdet ikke kan endres mens opptak pågår.

h

[ Angi bildekontroll ]

Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge en bildekontroll.

y

[ Aktiv D-Lighting ]

Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere Active D-Lighting for videoer.

w

[ Måling ]

Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et målealternativ for bruk under videoopptak.

z

[ Fokusmodus/AF-områdemodus ]

Hold kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge fokusmodus, underkommandohjulet for å velge AF-områdemodus.

a

[ Kontrolllås ]

 • Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å låse lukkerhastigheten (modus M ). For å låse blenderåpningen (modus A og M ), trykk på kontrollen og roter underkommandohjulet.

 • For å låse fokuspunktvalg, hold inne kontrollen og trykk på 1 , 3 , 4 eller 2 .

H

[ Mikrofonfølsomhet ]

Trykk på kontrollen og drei et kommandohjul for å justere mikrofonfølsomheten.

X

[ Fokus (M/A) ]

Linsekontrollringen kan brukes for manuell fokus uavhengig av alternativet som er valgt for fokusmodus. For å refokusere med autofokus, trykk utløseren halvveis ned eller trykk på en kontroll som AF-ON er tilordnet.

q

[ Power blenderåpning ]

Roter linsekontrollringen for å justere blenderåpningen.

E

[ Eksponeringskompensasjon ]

Juster eksponeringskompensasjon enten ved å holde inne kontrollen og rotere et kommandohjul eller ved å rotere linsekontrollringen.

9

[ ISO-følsomhet ]

Juster ISO-følsomheten enten ved å holde inne kontrollen og rotere en kommandohjul eller ved å rotere linsekontrollringen.

[ Ingen ]

Kontrollen har ingen effekt.

Power Aperture
 • Strømåpning er kun tilgjengelig i modusene A og M .

 • Skjermen kan flimre mens blenderåpningen justeres.

Kommandohjul

Følgende roller kan tilordnes til kommandohjulene. For å vise alternativer, uthev elementer og trykk på 2 .

Rolle

Beskrivelse

[ Eksponeringsinnstilling ]

Vend om rollene til hoved- og underkommandoskivene i utvalgte moduser. Trykk 4 eller 2 for å markere en modus og 1 eller 3 for å bytte rolle.

[ Valg av fokus/AF-områdemodus ]

Bytt roller ved å rotere hoved- og underkommandohjulene mens fokusmodusknappen trykkes ned.

[ Subkommandoskive zoomrolle ]

Velg rollen som skal spilles av underkommandohjulet i zoomdisplayet.

 • Velg [ Eksponeringsinnstilling ] for å endre rollen som underkommandohjulet spiller i hver modus.

 • Velg [ Zoom ] for å bruke underkommandohjulet til å zoome inn eller ut.

A Egendefinerte innstillinger: Finjustering av kamerainnstillinger

a: Fokuser

b: Måling/eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Bracketing/Blits

f: Kontroller

g: Video