Selectaţi Activată pentru a reduce zgomotul (puncte luminoase, pixeli luminoşi repartizaţi aleatoriu sau ceaţă). Reducerea zgomotului are efect la toate sensibilităţile ISO, însă este sesizabilă în special la valorile mai ridicate. Timpul necesar pentru procesarea la timpi de expunere mai lungi de 1 s este aproape dublu; în timpul procesării, „l m” va clipi în vizor şi nu pot fi făcute fotografii. Reducerea zgomotului nu se va efectua dacă aparatul foto este oprit înainte ca procesarea să se finalizeze.

Dacă este selectat Dezactivată, reducerea zgomotului se va efectua numai în funcţie de necesităţi; gradul de reducere a zgomotului este mai mic decât atunci când este selectat Activată.