Selectaţi Activat pentru a reduce distorsiunea de tip butoi când fotografiaţi cu obiective pentru unghi larg şi pentru a reduce distorsiunea de tip pernă când fotografiaţi cu obiective lungi (reţineţi că marginile zonei vizibile în vizor pot fi tăiate în fotografia finală şi că timpul necesar pentru a procesa fotografiile înainte de a începe înregistrarea este posibil să crească). Această opţiune nu este aplicabilă filmelor şi este disponibilă numai cu obiectivele de tip E şi G (obiectivele superangulare şi o serie de alte obiective sunt excluse); rezultatele nu sunt garantate cu alte obiective.

Retușare: Control distorsiune

Pentru informaţii privind crearea unor copii ale fotografiilor existente în care să fie reduse distorsiunile de tip butoi și pernă, consultaţi „Control distorsiune” (0 Control distorsiune).