Selectaţi Da pentru a reiniţializa setările meniului fotografiere.

Resetare opţiuni fotografiere

Selectarea Da pentru Resetare meniu fotografiere restabileşte, de asemenea, setările Picture Control la valorile implicite (0 Modificarea opţiunilor Picture Control) şi resetează următoarele:

Opţiune Implicit
Mod declanşare
  m Continuu
Alte moduri Cadru unic
Punct focalizare Centru
Program flexibil Dezactivat
Menţinere buton A (L) Dezactivată
Mod bliţ
  i, k, n, S, T, ' Automat
o Sincronizare lentă automată
U Fără bliţ
P, S, A, M Bliţ de umplere
Compensare expunere Dezactivată
Compensare bliţ Dezactivată