Mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort vagy a memóriakártyát, ellenőrizze, hogy a főkapcsoló az OFF (ki) állásban van-e. Helyezze be az akkumulátort az ábrán látható irányban úgy, hogy az akkumulátort használva nyomja oldalra a narancssárga akkurögzítő zárat. Amikor az akkumulátort teljesen a helyére nyomta, a zár rögzíti az akkumulátort.

Akkurögzítő zár

A memóriakártyát az ábrán látható irányban tartva csúsztassa be egyenesen a foglalatba, amíg a helyére nem kattan.

Az akkumulátor és a töltő

Olvassa el és tartsa be a „Saját biztonsága érdekében” (0 Saját biztonsága érdekében) és „A fényképezőgép és az akkumulátor kezelése: figyelmeztetések” (0 A fényképezőgép és az akkumulátor kezelése: figyelmeztetések) című fejezetekben szereplő figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket.

Memóriakártyák

  • A memóriakártyák a használat következtében felmelegedhetnek. Kellő óvatossággal járjon el, amikor kiveszi a kártyát a fényképezőgépből.
  • A memóriakártyák behelyezése vagy kivétele előtt mindig kapcsolja ki a fényképezőgépet. A memóriakártya formázása, továbbá az adatok rögzítése, törlése, vagy számítógépre történő átvitele során ne vegye ki a memóriakártyát és az akkumulátort a fényképezőgépből, ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, illetve ne húzza ki azt az áramforrásból. Ezen előírás figyelmen kívül hagyása adatvesztést, vagy a fényképezőgép, illetve a memóriakártya károsodását okozhatja.
  • Ne érjen a kártya érintkezőihez kézzel vagy fémtárggyal.
  • Ne hajlítsa meg, ne ejtse le és ne tegye ki erős fizikai behatásnak a kártyát.
  • Ne fejtsen ki nagy erőt a kártya burkolatára. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása a kártya károsodását okozhatja.
  • Ne tegye ki víz, hő, nagy páratartalom vagy közvetlen napfény hatásának.
  • Ne formázza a memóriakártyákat számítógépen.

Nincs memóriakártya a gépben

Ha a készülékbe nincs behelyezve memóriakártya, a funkciókijelzőn és a keresőben S jelzés jelenik meg. Ha a fényképezőgépet feltöltött akkumulátorral és memóriakártya nélkül kapcsolja ki, S jelzés jelenik meg a funkciókijelzőn.

Az írásvédelmi kapcsoló

Az SD memóriakártyákon írásvédelmi kapcsoló van, amely megakadályozza a véletlen adatvesztést. Amikor a kapcsoló „zárolt” állásban van, a memóriakártya nem formázható, és képeket sem lehet törölni vagy rögzíteni (figyelmeztetés jelenik meg a monitoron, ha megkíséreli kioldani a zárat). A memóriakártya feloldásához csúsztassa a kapcsolót „írás” pozícióba.

Írásvédelmi kapcsoló

Az akkumulátor és a memóriakártyák eltávolítása

Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátor eltávolításához kapcsolja ki a fényképezőgépet és nyissa ki az akkufedelet. Nyomja az akkurögzítő zárat az ábrán látható irányba az akkumulátor felengedéséhez, majd vegye ki kézzel az akkumulátort a foglalatból.

Memóriakártyák eltávolítása

Miután meggyőződött arról, hogy a kártyaművelet jelzőfénye kialudt, kapcsolja ki a fényképezőgépet, nyissa fel a kártyafedelet, és nyomja be a kártyát, hogy kiugorjon (). Ezután a kártya kézzel kivehető ().