A beépített vaku nem csak elégtelen természetes megvilágítás esetén használható, hanem akkor is, ha deríteni kívánja az árnyékokat és az ellenfényben lévő tárgyakat, illetve csillogóvá szeretné tenni a portréalany szemét.

Lásd még

A külső vakuegységek használatával kapcsolatos tájékoztatásért lásd a „Külső vakuegységek” című részt (0 Külső vakuegységek).

Automatikus vakunyitási módok

i, k, p, n, o, s, w, f, d, e és ' módban a beépített vaku automatikusan felnyílik és szükség esetén villan.

 1. Válassza ki a kívánt vaku módot.

  A M (Y) gombot lenyomva tartva forgassa el a fő vezérlőtárcsát, amíg a kívánt vaku mód meg nem jelenik a kijelzőn.

  M (Y) gomb

  Fő vezérlőtárcsa

  Élő nézet

  Élő nézetben a kiválasztott beállítás megjelenik a monitoron.

 2. Készítsen felvételeket.

  A vaku szükség esetén felnyílik, ha félig lenyomja a kioldógombot, és villan a felvétel készítésekor. Ha a vaku nem nyílik fel automatikusan, ne kísérelje meg kézzel felnyitni. Ezen óvintézkedés figyelmen kívül hagyása a vaku károsodását okozhatja.

Vaku módok

Az alábbi vaku módok használhatók:

Kézi vakunyitási módok

P, S, A, M és 0 módban a vakut kézzel kell felnyitni. A vaku nem villan, ha nincs felnyitva.

 1. Nyissa fel a vakut.

  A vaku felnyitásához nyomja meg a M (Y) gombot. Vegye figyelembe, hogy a beépített vaku nem nyílik fel, ha a vakut kikapcsolta vagy külön megvásárolható külső vakuegységet csatlakoztatott; ebben az esetben folytassa a 2. lépéssel.

  M (Y) gomb

 2. Válasszon vaku módot (csak P, S, A és M módban).

  A M (Y) gombot lenyomva tartva forgassa el a fő vezérlőtárcsát, amíg a kívánt vaku mód meg nem jelenik a kijelzőn.

  M (Y) gomb

  Fő vezérlőtárcsa

 3. Készítsen felvételeket.

  Ha nem a j beállítást választotta, a vaku minden felvételkészítéskor villan.

Vaku módok

Az alábbi vaku módok használhatók:

A beépített vaku bezárása

Csökkentheti az akkumulátor energiafogyasztását, ha a használaton kívüli vakut óvatosan lehajtja, amíg a helyére nem kattan.

A beépített vaku

Az árnyékok kialakulásának elkerülése érdekében távolítsa el az objektív fényellenzőit. A vaku legkisebb hatótávolsága körülbelül 0,6 m, és a makro funkcióval rendelkező zoom objektívek makro tartományában nem használható. 16 mm és 300 mm közötti gyújtótávolsággal rendelkező objektíveket használjon; a periférikus megvilágítás csökkenhet, ha a vakut 16 mm-nél kisebb gyújtótávolságú objektívekkel használja. i-TTL vakuvezérlés ISO 100 és 12800 közötti ISO érzékenységnél használható; a 12800 feletti értékeknél előfordulhat, hogy bizonyos hatótávolságok vagy rekeszértékek esetén nem érhető el a kívánt eredmény.

Amennyiben a vaku sorozatfelvétel kioldási módban (0 Kioldási mód választása) villan, akkor a kioldógomb megnyomásakor csak egyetlen fénykép készül.

Ha egymás után több felvételt készített a vaku használatával, akkor a zárkioldás egy időre kikapcsolhat a vaku védelme érdekében. A vaku rövid szünet után újra használható.

A beépített vakuval rendelkezésre álló záridők

A beépített vakuval a következő záridők használhatók.

Mód Záridő
i, p, n, s, w, 0, f, d, e, ', P *, A * 1/250–1/60 mp
k 1/250–1/30 mp
o 1/250–1 mp
S * 1/250–30 mp
M * 1/250–30 mp, A, %

Akár 1/8 000 mp sebesség is elérhető az automatikus FP nagysebességű szinkront támogató külső vakukkal, ha 1/320 mp (Automatikus FP) vagy 1/250 mp (Automatikus FP) beállítást választott az e1 Egyéni beállításban (Vakuszinkron sebessége, 0 Vakuszinkron sebessége). Amennyiben az 1/320 mp (Automatikus FP) beállítást választotta, akkor a beépített vakuval akár 1/320 mp-es záridőt is választhat.