Sorozatkészítéskor a fényképezőgép minden egyes felvételnél automatikusan megváltoztatja kissé az expozíció, a vakuszint, az Aktív D-Lighting (ADL) vagy a fehéregyensúly értékét, „sorozatba állítva” az aktuális értéket. Olyan helyzetekhez válassza, amikor nehéz meghatározni a helyes beállításokat, az egyes felvételeknél nincs idő az eredmény ellenőrzésére és a beállítások módosítására, illetve amikor egy adott témán különböző beállításokkal szeretne kísérletezni.

A sorozatkészítés beállításait a fényképezés menü Autom. sorozat beáll. menüpontjában adhatja meg, amely az alábbi lehetőségeket tartalmazza:

 • AE expozíció- és vakus sorozat: A fényképezőgép egy fényképsorozaton keresztül módosítja az expozíciót és a vakuszintet (0 Expozíciósorozat és vakus sorozatkészítés). Vakus sorozat azonban kizárólag i-TTL, illetve – amennyiben támogatott – automatikus rekesz (qA) vakuvezérlési módban készíthető (0 Vakuvezérlési mód).
 • AE expozíciósorozat: A fényképezőgép egy fényképsorozaton keresztül módosítja az expozíciót.
 • Vakus sorozat: A fényképezőgép egy fényképsorozaton keresztül módosítja a vakuszintet.
 • Fehéregyensúly-sorozat: A fényképezőgép minden fényképről több másolatot készít, mindegyiket más fehéregyensúly-beállítással (0 Fehéregyensúly-sorozat).
 • ADL expozíciósorozat: A fényképezőgép egy fényképsorozaton keresztül módosítja az Aktív D-Lighting értékét (0 ADL expozíciósorozat).

Expozíciósorozat és vakus sorozatkészítés

Módosíthatja az expozíció és/vagy a vakuszint értékét egy felvételsorozaton keresztül.

Expozíció módosítása: 0 Fé

Expozíció módosítása: -1 Fé

Expozíció módosítása: +1 Fé

 1. Válassza ki a felvételek számát.

  A BKT gomb nyomva tartása közben forgassa el a fő vezérlőtárcsát a sorozatkészítés ciklusban készítendő felvételek számának kiválasztásához.

  BKT gomb

  Fő vezérlőtárcsa

  1 Felvételek száma
  2 Expozíciósorozat és vakus sorozatkészítés jelző
  3 Hátralévő felvételek száma/ Felvételek száma

  0-tól eltérő beállítások esetében M jelzés jelenik meg a funkciókijelzőn. A keresőben D jelzés látható, míg az információs kijelzőn megjelenik a sorozatkészítés jelző és a sorozat típusát mutató ikon: v (expozíciósorozat és vakus sorozatkészítés), w (csak expozíciósorozat) vagy x (csak vakus sorozat).

 2. Válasszon expozíciós lépésközt.

  Az expozíció lépésközének kiválasztásához a BKT gomb nyomva tartása közben forgassa el a segédtárcsát.

  BKT gomb

  Segédtárcsa

  Expozíció lépésköze

  Alapbeállítások esetén a lépésköz mérete 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 és 3 Fé közül választható. Az alábbiakban ismertetjük a 0,3 (1/3) Fé lépésközzel elérhető sorozatkészítési programokat.

  Információs kijelző Felv. sz. Sorozatkészítés sorrendje (Fé)
  0 0
  3 0/+0,3/+0,7
  3 0/-0,7/-0,3
  2 0/+0,3
  2 0/–0,3
  3 0/-0,3/+0,3
  5 0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
  7 0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
  9 0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3

  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy 2 Fé vagy nagyobb expozíciós lépésköz használata esetén legfeljebb 5 felvétel készíthető; amennyiben az 1. lépésben ennél magasabb értéket választott, a felvételek száma automatikusan 5-re lesz állítva.

 3. Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet és készítse el a felvételt.

  A fényképezőgép a kiválasztott sorozatkészítési programnak megfelelően felvételről felvételre változtatja az expozíciót és/vagy a vakuszintet. Az expozíció módosítása hozzáadódik az expozíciókompenzációval elért módosításokhoz (0 Expozíciókompenzáció).

  Sorozatkészítés alatt megjelenik egy expozíciósorozat folyamatjelző. Minden egyes felvétel után eltűnik a folyamatjelző egy része.

  Felv. sz.: 3, lépésköz: 0,7

  Kijelzés az első felvétel után

Élő nézet

Élő nézetben a sorozatkészítés beállításai megjelennek a monitoron.

Lásd még

Kapcsolódó információk:

 • A lépésköz méretének megválasztását lásd a A > b2 Egyéni beállításban (Exp.vez. fényérték fokozatai, 0 Exp.vez. fényérték fokozatai).
 • A sorozatkészítés sorrendjének megválasztását lásd a A > e5 Egyéni beállításban (Sorozatkészítés sorrendje, 0 Sorozatkészítés sorrendje).
 • A BKT gomb funkciójának kiválasztását lásd az A > f1 Egyéni beállítás (Egyéni vezérléskiosztás) > BKT gomb + y elemében (0 Egyéni vezérléskiosztás).

A sorozatkészítés megszakítása

A sorozatkészítés megszakításához nyomja meg a BKT gombot és forgassa el a fő vezérlőtárcsát mindaddig, amíg nem marad felvétel a sorozatkészítési ciklusban, valamint a funkciókijelzőn és a keresőben látható sorozatkészítés jelzők kikapcsolnak. Az utoljára érvényben lévő program a sorozatfelvétel következő aktiválásakor újra érvénybe lép. A sorozatkészítés kétgombos alaphelyzetbe állítással is megszakítható (0 Kétgombos alaphelyzetbe állítás: az alapértékek visszaállítása), de ebben az esetben a sorozatkészítés program nem folytatódik a következő sorozatkészítésnél.

Felvételszám nulla

Az élő nézet kijelzőn „–/–” jelenik meg, amikor nincs több felvétel a sorozatkészítési ciklusban.

Expozíciósorozat és vakus sorozatkészítés

Sorozatfelvétel kioldási módokban (0 Kioldási mód választása) a fényképezés szünetel, miután elkészült a sorozatkészítési programban megadott számú felvétel. A fényképezés akkor folytatódik, amikor ismét megnyomja a kioldógombot.

Amennyiben a memóriakártya megtelik, mielőtt a sorozat valamennyi képe elkészülne, a felvételkészítés a sorozat következő felvételével folytatható, miután kicserélte a memóriakártyát, vagy felvételek törlésével helyet szabadított fel a memóriakártyán. Ha a fényképezőgépet kikapcsolja, mielőtt a sorozatkészítési ciklus valamennyi képe elkészülne, a sorozatkészítés a soron következő felvétellel folytatódik, amikor a fényképezőgépet visszakapcsolja.

Expozíciósorozat

A fényképezőgép a záridő és a rekesz (P mód), a rekesz (S mód) vagy a záridő (A és M mód) változtatásával módosítja az expozíciót. Amennyiben P, S és A módban az ISO érzékenység beállítása > Autom. ISO érz. szabályozás menüpont Be lehetőségét választotta (0 Automatikus ISO érzékenység szabályozás), a fényképezőgép az expozíciós rendszer határértékeinek túllépésekor az optimális expozíció elérése érdekében automatikusan változtatja az ISO érzékenységet; M módban a készülék először automatikus ISO érzékenység szabályozás használatával az expozíciót a lehető legoptimálisabbra állítja, majd ezt az expozíciót a záridő változtatásával sorozatba állítja.

Fehéregyensúly-sorozat

A fényképezőgép minden képről több másolatot készít, mindegyiket más fehéregyensúly-beállítással.

 1. Válassza ki a felvételek számát.

  A BKT gomb nyomva tartása közben forgassa el a fő vezérlőtárcsát a sorozatkészítés ciklusban készítendő felvételek számának kiválasztásához.

  BKT gomb

  Fő vezérlőtárcsa

  1 Felvételek száma
  2 Fehéregyensúly-sorozat jelző

  0-től eltérő beállítások esetén M jelzés jelenik meg a funkciókijelzőn és D jelzés a keresőben, az információs kijelzőn pedig látható válik a y ikon és a sorozatkészítés jelzője.

 2. Válassza ki a fehéregyensúly lépésközét.

  A fehéregyensúly lépésközének kiválasztásához a BKT gomb nyomva tartása közben forgassa el a segédtárcsát. Az egyes lépésközök körülbelül 5 mirednek felelnek meg.

  BKT gomb

  Segédtárcsa

  Fehéregyensúly lépésköze

  A lépésközök mérete a következő lehet: 1 (5 mired), 2 (10 mired) és 3 (15 mired). A magasabb B értékek a kék arányának növelését, míg a magasabb A értékek a borostyán arányának növelését teszik lehetővé (0 A fehéregyensúly finomhangolása). Az 1-es lépésközt használó sorozatkészítési programokat az alábbiakban ismertetjük.

  Információs kijelző Felv. sz. Fehéregyensúly lépésköze Sorozatkészítés sorrendje
  2 1 B 0 / 1 B
  2 1 A 0 / 1 A
  3 1 A, 1 B 0 / 1 A / 1 B
 3. Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet és készítse el a felvételt.

  Minden felvételről elkészül a sorozatkészítési programban megadott számú másolat, valamennyi eltérő fehéregyensúllyal. A fehéregyensúly módosításai hozzáadódnak a finomhangolással végzett fehéregyensúly módosításokhoz.

  Amennyiben a sorozatkészítési program felvételeinek száma meghaladja a még készíthető képek számát, a funkciókijelzőn n jelzés kezd villogni, a keresőben pedig villogó j ikon jelenik meg, és a készülék letiltja az exponálást. Új memóriakártya behelyezése után elkezdhető a fényképezés.

A sorozatkészítés megszakítása

A sorozatkészítés megszakításához nyomja meg a BKT gombot és forgassa el a fő vezérlőtárcsát mindaddig, amíg nem marad felvétel a sorozatkészítési ciklusban, valamint a funkciókijelzőn és a keresőben látható sorozatkészítés jelzők kikapcsolnak. Az utoljára érvényben lévő program a sorozatfelvétel következő aktiválásakor újra érvénybe lép. A sorozatkészítés kétgombos alaphelyzetbe állítással is megszakítható (0 Kétgombos alaphelyzetbe állítás: az alapértékek visszaállítása), de ebben az esetben a sorozatkészítés program nem folytatódik a következő sorozatkészítésnél.

Élő nézet

Élő nézetben a sorozatkészítés beállításai megjelennek a monitoron.

Felvételszám nulla

Az élő nézet kijelzőn „–/–” jelenik meg, amikor nincs több felvétel a sorozatkészítési ciklusban.

Fehéregyensúly-sorozat

A fehéregyensúly-sorozat NEF (RAW) képminőséggel nem használható. NEF (RAW) vagy NEF (RAW) + JPEG beállítás kiválasztása leállítja a fehéregyensúly-sorozatot.

A fehéregyensúly-sorozat csak a színhőmérsékletre van hatással (a borostyán-kék tengely a fehéregyensúly finomhangolása kijelzőn, 0 A fehéregyensúly finomhangolása). A zöld-bíborvörös tengely nem módosul.

Önkioldó módban (0 Önkioldó mód (E)) a fehéregyensúly programban megadott számú másolat készül el a kioldógomb minden egyes megnyomásakor, függetlenül a c3 Egyéni beállítás (Önkioldó) > Felvételek száma elemében (0 Önkioldó) megadott beállítástól.

Ha a fényképezőgépet kikapcsolja, amikor a kártyaművelet jelzőfénye még világít, a fényképezőgép csak akkor kapcsolódik ki, amikor a sorozat valamennyi felvétele rögzítésre került.

ADL expozíciósorozat

A fényképezőgép egy expozíciósorozaton keresztül módosítja az Aktív D-Lighting beállítást.

 1. Válassza ki a felvételek számát.

  A BKT gomb nyomva tartása közben forgassa el a fő vezérlőtárcsát a sorozatkészítés ciklusban készítendő felvételek számának kiválasztásához.

  BKT gomb

  Fő vezérlőtárcsa

  1 Felvételek száma
  2 ADL expozíciósorozat mennyisége

  Nullától eltérő beállítások esetén M jelzés jelenik meg a funkciókijelzőn és D jelzés a keresőben, az információs kijelzőn pedig látható válik az z ikon és a sorozatkészítés felvételeinek mennyisége.

  Válassza a két felvételt, hogy egy kép készüljön kikapcsolt Aktív D-Lighting beállítással és egy másik a megadott értékkel. Három–öt felvételt tartalmazó képsorozat kiválasztása esetén az Aktív D-Lighting beállítása Ki, Alacsony és Normál (három felvételnél), Ki, Alacsony, Normál és Magas (négy felvételnél), illetve Ki, Alacsony, Normál, Magas és Extra magas (öt felvételnél). Ha kettőnél több felvételt választott, folytassa a 3. lépéssel.

 2. Válassza az Aktív D-Lighting menüpontot.

  A BKT gomb nyomva tartása közben forgassa el a segédtárcsát az Aktív D-Lighting kiválasztásához.

  BKT gomb

  Segédtárcsa

  Az Aktív D-Lighting megjelenik az információs kijelzőn és a funkciókijelzőn.

  Aktív D-Lighting Információs kijelző Funkciókijelző jelzése
  Y Automatikus
  R Alacsony
  Q Normál
  P Magas
  Z Extra magas
 3. Komponálja meg a képet, állítsa be az élességet és készítse el a felvételt.

  A fényképezőgép a kiválasztott sorozatkészítési programnak megfelelően felvételről felvételre változtatja az Aktív D-Lighting értékét. Sorozatkészítés alatt megjelenik egy expozíciósorozat folyamatjelző. Minden egyes felvétel után eltűnik a folyamatjelző egy része.

  Felvételek száma: 3

  Kijelzés az első felvétel után

Élő nézet

Élő nézetben a sorozatkészítés beállításai megjelennek a monitoron.

A sorozatkészítés megszakítása

A sorozatkészítés megszakításához nyomja meg a BKT gombot és forgassa el a fő vezérlőtárcsát mindaddig, amíg nem marad felvétel a sorozatkészítési ciklusban, valamint a funkciókijelzőn és a keresőben látható sorozatkészítés jelzők kikapcsolnak. Az utoljára érvényben lévő program a sorozatfelvétel következő aktiválásakor újra érvénybe lép. A sorozatkészítés kétgombos alaphelyzetbe állítással is megszakítható (0 Kétgombos alaphelyzetbe állítás: az alapértékek visszaállítása), de ebben az esetben a sorozatkészítés program nem folytatódik a következő sorozatkészítésnél.

Felvételszám nulla

Az élő nézet kijelzőn „–/–” jelenik meg, amikor nincs több felvétel a sorozatkészítési ciklusban.

ADL expozíciósorozat

Sorozatfelvétel kioldási módokban (0 Kioldási mód választása) a fényképezés szünetel, miután elkészült a sorozatkészítési programban megadott számú felvétel. A fényképezés akkor folytatódik, amikor ismét megnyomja a kioldógombot.

Amennyiben a memóriakártya megtelik, mielőtt a sorozat valamennyi képe elkészülne, a felvételkészítés a sorozat következő felvételével folytatható, miután kicserélte a memóriakártyát, vagy felvételek törlésével helyet szabadított fel a memóriakártyán. Ha a fényképezőgépet kikapcsolja, mielőtt a sorozatkészítési ciklus valamennyi képe elkészülne, a sorozatkészítés a soron következő felvétellel folytatódik, amikor a fényképezőgépet visszakapcsolja.