Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja a fényképezőgépet, akkor vegye ki az akkumulátort, és a csatlakozófedél felhelyezése után hűvös, száraz helyen tárolja. A rozsdásodás és penészedés elkerülése érdekében a fényképezőgépet száraz, jól szellőző helyen tárolja. Ne tárolja a fényképezőgépet naftalinnal vagy kámforos molyirtóval, valamint az alábbi helyeken:

 • rossz szellőzésű, vagy 60%-nál magasabb páratartalmú helyen
 • erős elektromágneses mezőt előidéző készülék, például televízió vagy rádió közelében
 • 50 °C-nál magasabb vagy –10 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletnek kitett helyen

Tisztítás

Ne használjon alkoholt, hígítót vagy más illékony vegyszert.

A képérzékelő tisztítása

Ha azt gyanítja, hogy a képérzékelőre tapadt piszok vagy por meglátszik a fényképeken, megtisztíthatja az érzékelőt a beállítás menü Képérzékelő tisztítása menüpontjának segítségével. Az érzékelő bármikor megtisztítható a Tisztítás most beállítás kiválasztásával, illetve a fényképezőgép be- és kikapcsoláskor automatikusan is elvégezheti a tisztítást.

„Tisztítás most”

A fényképezőgépet az aljával lefelé tartva válassza ki a beállítás menü Képérzékelő tisztítása elemét, majd jelölje ki a Tisztítás most lehetőséget, és nyomja meg az J gombot. A fényképezőgép ellenőrzi a képérzékelőt, majd megkezdi a tisztítást. A tisztítás során P ikon villog a funkciókijelzőn, és más műveletek nem végezhetők. Ne vegye ki vagy ne válassza le az áramforrást, amíg a tisztítás be nem fejeződik, és meg nem jelenik a beállítás menü.

„Tisztítás be-/kikapcsoláskor”

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

 1. Válassza a Tisztítás be-/kikapcsoláskor elemet.

  Jelenítse meg a Képérzékelő tisztítása menüt a „Tisztítás most” részben leírtak szerint (0 „Tisztítás most”). Jelölje ki a Tisztítás be-/kikapcsoláskor elemet, és nyomja meg a 2 gombot.

 2. Válasszon egy beállítást.

  Jelöljön ki egy lehetőséget és nyomja meg az J gombot.

A képérzékelő tisztítása

Ha bekapcsoláskor működteti a fényképezőgép vezérlőit, a képérzékelő tisztítása megszakad. Előfordulhat, hogy bekapcsoláskor a fényképezőgép nem hajtja végre a képérzékelő tisztítását, ha a vaku éppen tölt.

Ha a Képérzékelő tisztítása menü beállításaival nem távolítható el teljesen a por, tisztítsa meg saját kezűleg a képérzékelőt (0 Kézi tisztítás), vagy vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Nikon szervizzel.

Ha egymás után többször végzi el a képérzékelő tisztítását, ez a funkció a fényképezőgép áramköreinek védelmében átmenetileg kikapcsolódhat. A tisztítás rövid várakozás után újból végrehajtható.

Kézi tisztítás

Ha az idegen anyag nem távolítható el a képérzékelőről a beállítás menü Képérzékelő tisztítása lehetőségével (0 A képérzékelő tisztítása), az érzékelő az alábbiakban leírtak alapján kézzel is megtisztítható. Ügyeljen azonban rá, hogy az érzékelő nagyon érzékeny, és könnyen megsérülhet. A Nikon azt ajánlja, hogy az érzékelőt csak a Nikon által engedélyezett személyzet tisztítsa.

 1. Töltse fel az akkumulátort, vagy csatlakoztasson hálózati tápegységet a fényképezőgéphez.

  A képérzékelő vizsgálatakor és tisztításakor megbízható áramforrásra van szükség. Kapcsolja ki a fényképezőgépet és helyezzen be egy teljesen feltöltött akkumulátort, vagy csatlakoztasson külön megvásárolható tápcsatlakozót és hálózati tápegységet. A beállítás menü Tükörfelcsapás tisztításhoz lehetősége csak akkor áll rendelkezésre, ha a fényképezőgép nem csatlakozik Bluetooth kapcsolaton keresztül intelligens készülékhez, és az akkumulátor töltöttségi szintje J felett van.

 2. Távolítsa el az objektívet.

  Kapcsolja ki a fényképezőgépet és távolítsa el az objektívet.

 3. Válassza a Tükörfelcsapás tisztításhoz menüpontot.

  Kapcsolja be a fényképezőgépet, jelölje ki a beállítás menü Tükörfelcsapás tisztításhoz menüpontját, és nyomja meg a 2 gombot.

 4. Nyomja meg az J gombot.

  Üzenet jelenik meg a monitoron, a funkciókijelzőn és a keresőben pedig kötőjelek sora tűnik fel. Amennyiben a képérzékelő ellenőrzése nélkül kívánja visszaállítani a normál működést, kapcsolja ki a fényképezőgépet.

 5. Emelje fel a tükröt.

  Nyomja le teljesen a kioldógombot. A tükör felemelkedik és kinyílik a redőnyzár, így láthatóvá válik a képérzékelő. A kereső kijelzője kikapcsol, a kötőjelek sora a funkciókijelzőn pedig villogni kezd.

 6. Vizsgálja meg a képérzékelőt.

  Tartsa úgy a fényképezőgépet, hogy fény essen a képérzékelőre, és nézze meg, hogy van-e rajta por vagy textilfoszlány. Ha nem látható idegen anyag, folytassa a 8. lépéssel.

 7. Tisztítsa meg az érzékelőt.

  A port és a textilfoszlányokat pumpával távolítsa el az érzékelőről. Ne használjon légfúvós porecsetet, mert a sörték megsérthetik az érzékelőt. A pumpával nem eltávolítható szennyeződéseket csak a Nikon által engedélyezett személyzet távolíthatja el. Semmiképpen ne érintse meg, és ne törölje le az érzékelőt.

 8. Kapcsolja ki a fényképezőgépet.

  A tükör visszatér zárt állásba, és visszacsukódik a redőnyzár. Helyezze vissza az objektívet vagy a vázsapkát.

Használjon megbízható tápellátást

A redőnyzár finom szerkezetű és sérülékeny. Ha a fényképezőgép kikapcsol, miközben a tükör felemelt állapotban van, a redőny automatikusan visszacsukódik. A redőny károsodásának elkerülése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

 • A tükör felemelt állapotában ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, továbbá ne szüntesse meg a fényképezőgép tápellátását.
 • Ha az akkumulátor legyengül, mialatt a tükör felemelt állapotban van, hangjelzés hallható és az önkioldó jelzőfénye villogással figyelmeztet arra, hogy körülbelül 2 percen belül a redőnyzár visszacsukódik és a tükör leereszkedik. Ilyen esetben azonnal fejezze be a tisztítást vagy vizsgálódást.

Idegen anyag a képérzékelőn

Az objektív vagy a vázsapka eltávolításakor vagy cseréjekor idegen anyag kerülhet a fényképezőgép belsejébe (illetve ritka esetben a fényképezőgépről is bejuthat kenő- vagy más anyag), ahol az a képérzékelőre tapadhat, és bizonyos körülmények között megjelenhet a fényképeken. Az objektív leszerelése után a fényképezőgép védelme érdekében mindenképpen helyezze fel a fényképezőgéphez mellékelt vázsapkát, előzőleg gondosan eltávolítva a fényképezőgép rögzítéséhez, az objektív rögzítéséhez és a vázsapkához tapadó port és egyéb idegen anyagot. Lehetőleg ne cseréljen objektívet és ne helyezze fel a vázsapkát poros környezetben.

Ha idegen anyag került a képérzékelőre, használja a képérzékelő tisztítása lehetőséget „A képérzékelő tisztítása” részben leírtak szerint (0 „Tisztítás most”). Ha a probléma továbbra is fennáll, tisztítsa meg az érzékelőt kézzel (0 Kézi tisztítás), vagy végeztesse el a képérzékelő tisztítását Nikon által engedélyezett személyzettel. Az érzékelőn levő idegen anyag által befolyásolt képeket retusálhatja bizonyos képfeldolgozó alkalmazások képtisztító lehetőségeivel.

A fényképezőgép és tartozékainak javítása

A fényképezőgép precíziós eszköz, amely rendszeres karbantartást igényel. A Nikon azt javasolja, hogy a fényképezőgépet az eredeti kiskereskedővel, vagy egy hivatalos Nikon szervizzel vizsgáltassa be egy-két évente egyszer, és három-öt évente javíttassa (ezeket a szolgáltatásokat fizetés ellenében veheti igénybe). A rendszeres felülvizsgálat és szerviz különösen ajánlott, ha a fényképezőgépet professzionális célokra használja. A fényképezőgéppel rendszeresen használt tartozékokat, mint például objektíveket vagy külső vakukat is vigye el a fényképezőgép felülvizsgálata, vagy szervizeltetése során.