Párosítás előtt győződjön meg arról, hogy elegendő tárhely áll rendelkezésre a fényképezőgép memóriakártyáján. A kapcsolat váratlan megszakadásának elkerülése érdekében azt is ellenőrizze, hogy a fényképezőgép akkumulátora teljesen fel van-e töltve.

A következő ábrákon illusztrációs célokra egy Android intelligens készüléket használunk.

 1. Fényképezőgép: Nyomja meg a G gombot, majd a beállítás menü megjelenítéséhez koppintson a B ikonra.

  G gomb

 2. Fényképezőgép: A beállítás menüben válassza a Kapcsolódás intelligens eszközhöz menüpontot, majd jelölje ki az Indítás elemet, és nyomja meg az J gombot.

 3. Fényképezőgép: Az alábbi üzenet megjelenését követően nyomja meg az J gombot.

 4. Fényképezőgép: Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépen megjelenik a jobb oldalon látható üzenet, és készítse elő az intelligens készüléket.

 5. Intelligens készülék: Indítsa el a SnapBridge alkalmazást, és koppintson a Pair with camera (Párosítás a fényképezőgéppel) lehetőségre.

  Ha a rendszer egy üzenetben felkéri a fényképezőgép kiválasztására, koppintson a fényképezőgép nevére.

 6. Intelligens készülék: A „Pair with camera” (Párosítás a fényképezőgéppel) párbeszédablakban koppintson a fényképezőgép nevére.

  Amennyiben iOS operációs rendszerű készülékkel párosítja a fényképezőgépet, első alkalommal a párosításra vonatkozó útmutatások jelennek meg először; az útmutatások átolvasását követően görgessen a képernyő aljára, majd koppintson az Understood (Megértettem) ikonra. Ha megjelenik egy kapcsolódó eszköz kiválasztására szólító üzenet, ismételten adja meg koppintással a fényképezőgép nevét (előfordulhat, hogy a fényképezőgép neve némi késéssel jelenik meg).

 7. Fényképezőgép/intelligens készülék: Ellenőrizze, hogy a fényképezőgépen és az intelligens készüléken ugyanaz a hat számjegyű szám jelenik-e meg.

  Az iOS bizonyos verzióiban nem jelenik meg a szám; ebben az esetben folytassa a 8. lépéssel.

 8. Fényképezőgép/intelligens készülék: fényképezőgépen nyomja meg az J gombot, az intelligens készüléken pedig koppintson a PAIR (Párosítás) lehetőségre (a készülék és az operációs rendszer típusa szerint a kijelző tartalma eltérő).

 9. Fényképezőgép/intelligens készülék: Fejezze be a párosítási műveletet.

  Fényképezőgép: A jobb oldali üzenet megjelenésekor nyomja meg az J gombot.

  Intelligens készülék: A jobb oldali üzenet megjelenésekor koppintson az OK ikonra.

 10. Fényképezőgép: A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

  • Amennyiben fényképeihez szeretne helyadatokat rögzíteni, a „Letölti a helyadatokat az intelligen eszközről?” üzenet megjelenésekor válassza az Igen lehetőséget, majd kapcsolja be az intelligens készülék helyadatok funkcióját, és a SnapBridge alkalmazás fülén engedélyezze az Auto link options (Automatikus kapcsolat beállításai) > Synchronize location data (Helyadatok szinkronizálása) funkciót.
  • Amennyiben szinkronizálni kívánja a fényképezőgép óráját az intelligens készülék által biztosított időadatokkal, a „Szinkronizálja az órát az intelligens eszközzel?” üzenet megjelenésekor válassza az Igen lehetőséget, majd a SnapBridge alkalmazás fülén engedélyezze az Auto link options (Automatikus kapcsolat beállításai) > Synchronize clocks (Órák szinkronizálása) funkciót.

Ezzel létrejött a kapcsolat az intelligens készülék és a fényképezőgép között. A fényképezőgéppel készített képek automatikusan feltöltődnek az intelligens készülékre.