Перейменовуйте папки та виберіть папку, у якій зберігатимуться нові зображення.

Папка

Номер папки Ім’я папки

Перейменувати

Кожна папка має 5-значне ім’я, якому передує 3-значний номер, який призначається фотокамерою автоматично. Ім’я папки за замовчуванням — «D7500»; щоб змінити ім’я, яке призначається новим папкам, виберіть пункт Перейменувати та перейменуйте папку, як описано в розділі «Введення тексту» (0 Введення тексту). За бажанням можна відновити ім’я за замовчуванням, натиснувши та утримуючи кнопку O (Q) під час відображення клавіатури. Наявні папки неможливо перейменувати.

Введення тексту

Коли потрібно ввести текст, відображається діалогове вікно. Торкайтеся літер на клавіатурі сенсорного екрана. Також можна використовувати мультиселектор, щоб виділити потрібний символ в області клавіатури, та натиснути кнопку J, щоб вставити виділений символ у поточному положенні курсора (зауважте, що якщо ввести символ, коли поле заповнено, то останній символ у полі буде видалено). Щоб видалити символ у поточному положенні курсора, натисніть кнопку O (Q). Щоб перемістити курсор у нове положення, торкніться екрана або утримуйте натиснутою кнопку W (Z) та натискайте 4 або 2. Щоб завершити введення та повернутися до попереднього меню, натисніть кнопку X (T). Щоб вийти без завершення введення тексту, натисніть кнопку G.

Область відображення тексту

Область клавіатури

Вибрати папку за номером

Щоб вибрати папку за номером або створити нову папку з поточним іменем та новим номером, виконайте описані нижче дії.

 1. Виберіть пункт Вибрати папку за номером.

  Виділіть пункт Вибрати папку за номером і натисніть 2.

 2. Виберіть номер папки.

  Натискайте 4 або 2, щоб виділити цифру, та натискайте 1 або 3, щоб внести зміни. Якщо папка з вибраним номером уже існує, то ліворуч від її номера буде відображено піктограму W, X або Y:

  • W: папка порожня;
  • X: папку заповнено частково;
  • Y: папка містить 999 знімків або знімок із номером 9999. У цій папці не можна більше зберегти жодного знімка.

 3. Збережіть зміни та вийдіть із меню.

  Натисніть кнопку J, щоб завершити дію та повернутися до головного меню (щоб вийти без зміни папки для зберігання, натисніть кнопку G). Якщо папка із зазначеним номером ще не існує, буде створено нову папку. Нові знімки будуть зберігатися у вибраній папці, якщо вона ще не заповнена.

Вибрати папку зі списку

Щоб вибрати папку зі списку наявних папок, виконайте описані нижче дії.

 1. Виберіть пункт Вибрати папку зі списку.

  Виділіть пункт Вибрати папку зі списку та натисніть 2.

 2. Виділіть папку.

  Натискайте 1 або 3, щоб виділити папку.

 3. Виберіть виділену папку.

  Натисніть кнопку J, щоб вибрати виділену папку та повернутися до головного меню. Нові знімки будуть зберігатись у вибраній папці.

Нумерація папок та файлів

Якщо поточна папка має номер 999 і містить або 999 знімків, або знімок із номером 9999, то спуск затвора буде заблоковано і подальша зйомка буде неможлива (крім того, функцію відеозйомки може бути вимкнено, якщо поточна папка має номер 999 і наступний файл буде 992-м у цій папці або матиме номер 9992 чи більший). Щоб продовжити зйомку, створіть папку з номером, меншим за 999, або спробуйте змінити значення, вибрані для параметрів Розмір кадру/част. кадрів та Якість відео (0 Розмір кадру/част. кадрів).

Час увімкнення

Якщо карта пам’яті містить дуже велику кількість файлів або папок, то на ввімкнення фотокамери може знадобитися більше часу, ніж зазвичай.