Виберіть режим керування спалахом для вбудованого спалаху і додаткових спалахів, установлених на башмак для аксесуарів фотокамери, та налаштуйте параметри зйомки зі спалахом, установленим не на фотокамері. Детальні відомості про використання додаткових спалахів наведено в розділі «Додаткові спалахи» (0 Додаткові спалахи).

Реж. керув. вбуд. спалахом

Режим керування вбудованим спалахом можна вибрати за допомогою пункту меню фотозйомки Керування спалахом > Реж. керув. вбуд. спалахом. Доступні параметри залежать від вибраного пункту.

  • TTL. Рівень потужності спалаху автоматично регулюється відповідно до умов зйомки.
  • Вручну. Рівень потужності спалаху вибирають за допомогою пункту Вихід. інтенс. ручного спалаху.
  • Багаторазовий спалах. Спалах спрацьовує кілька разів, поки відкрито затвор, створюючи ефект багатократної експозиції. Виберіть рівень потужності спалаху (Вихід), максимальну кількість спрацьовувань спалахів (Кратн.) та кількість спрацьовувань спалаху за секунду (Частота, вимірюється в герцах). Значення, доступні для параметра Кратн., залежать від значення, вибраного для параметра Вихід; фактична кількість спрацьовувань спалаху може бути меншою за використання коротких витримок або нижчих частот.

Параметр «Кратн.»

Значення, доступні для параметра Багаторазовий спалах > Кратн., визначаються вихідною потужністю спалаху.

Вихід Доступні значення параметра «Кратн.»
1/4 2
1/8 2–5
1/16 2-10
1/32 2–10, 15
1/64 2–10, 15, 20, 25
1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

Керування спалахом для додаткових спалахів

Якщо під’єднано додатковий спалах SB-500, SB-400 або SB-300, параметр меню фотозйомки Керування спалахом > Реж. керув. вбуд. спалахом змінюється на Реж. керув. зовн. спалахом, а параметр Багаторазовий спалах недоступний. Для інших спалахів параметри можна налаштувати за допомогою елементів керування на пристрої.

Параметри безпр. спалаху

Налаштуйте параметри безпроводового дистанційного керування кількома спалахами одночасно. Якщо вибрано значення, відмінне від Вимкнути, пункт Параметри груп. спалаху можна використовувати для вибору режиму спалаху та рівня потужності спалахів у кожній групі.

Параметри груп. спалаху

Налаштуйте параметри для спалахів у кожній групі під час використання додаткових спалахів (0 Додаткові спалахи).

Дані спал. з дист. радіокер.

Перегляньте відомості про спалахи, керування якими наразі здійснюється в режимі радіо AWL, коли вибрано значення Оптичне/радіо AWL для параметра Параметри безпр. спалаху.

Безпроводовий пристрій дистанційного керування WR-R10

Обов’язково оновіть мікропрограму пристрою WR-R10 до останньої версії; відомості про оновлення мікропрограми наведено на веб-сайті Nikon для вашого регіону.