Фотографуйте з вибраним інтервалом, поки не буде зроблено зазначену кількість знімків. Для зйомки з інтервалами виберіть режим роботи затвора, відмінний від автоспуску (E) і піднімання дзеркала (Mup).

Зйомка з інтервалами

Перед зйомкою

Перед початком зйомки з інтервалами зробіть пробний знімок за поточних параметрів і перегляньте результати на моніторі. Коли параметри буде налаштовано задовільним чином, зніміть гумовий наочник і закрийте видошукач кришкою окуляра з комплекту, щоб запобігти проникненню світла крізь видошукач і його впливу на знімки й експозицію.

Перед установленням часу початку виберіть пункт меню налаштування Часовий пояс і дата та переконайтеся, що годинник фотокамери правильно налаштовано (0 Часовий пояс і дата).

Рекомендовано використовувати штатив. Установіть фотокамеру на штатив до початку зйомки. Щоб зйомку не було перервано, обов’язково використовуйте повністю заряджений елемент живлення фотокамери. У разі сумнівів зарядіть елемент живлення перед зйомкою або скористайтесь адаптером змінного струму та з’єднувачем живлення (продаються окремо).

 1. Виберіть Зйомка з інтервалами.

  Виділіть пункт меню фотозйомки Зйомка з інтервалами та натисніть 2, щоб відобразити параметри зйомки з інтервалами.

 2. Налаштуйте параметри зйомки з інтервалами.

  Виберіть варіант початку, інтервал, кількість знімків на інтервал та параметр пом’якшення експозиції.

  • Щоб вибрати варіант початку:

   Виділіть Параметри початку й натисніть 2.

   Виділіть параметр і натисніть кнопку J.

   Щоб одразу почати зйомку, виберіть варіант Зараз. Щоб розпочати зйомку у задані дату й час, виберіть пункт Вибрати день і час початку, а потім виберіть дату й час і натисніть кнопку J.

  • Щоб вибрати інтервал між знімками:

   Виділіть Інтервал і натисніть 2.

   Виберіть інтервал (у годинах, хвилинах та секундах) і натисніть кнопку J.

  • Щоб вибрати кількість знімків на інтервал:

   Виділіть К-сть інтервалів × к-сть знімків і натисніть 2.

   Виберіть кількість інтервалів і кількість знімків на інтервал та натисніть кнопку J.

   У режимі S (покадровий) знімки для кожного інтервалу будуть робитися з частотою, вибраною для користувацького параметра d1 (Швидк. зйомки в реж.CL; 0 d1: Швидк. зйомки в реж. CL).

  • Щоб задіяти або скасувати пом’якшення експозиції:

   Виділіть Пом’якшення експозиції та натисніть 2.

   Виділіть параметр і натисніть кнопку J.

 3. Почніть зйомку.

  Виділіть пункт Почати і натисніть кнопку J. Першу серію знімків буде зроблено в заданий час початку або приблизно через 3 с, якщо для пункту Параметри початку було вибрано значення Зараз на кроці 2. Зйомку буде продовжено з вибраним інтервалом, поки не буде зроблено всі знімки.

Під час зйомки

Під час зйомки з інтервалами блиматиме індикатор доступу до карти пам’яті. Безпосередньо перед початком наступного інтервалу зйомки на місці відображення витримки буде показано кількість інтервалів, що залишилися, а на місці відображення діафрагми — кількість знімків, що залишилися в поточному інтервалі. В інших випадках значення кількості інтервалів, що залишилися, та кількості знімків у кожному інтервалі можна переглянути, натиснувши кнопку спуску затвора наполовину (якщо кнопку відпустити, будуть відображатися значення витримки та діафрагми, поки не завершить відлік таймер режиму очікування).

Індикатор доступу до карти пам’яті

Поки триває зйомка з інтервалами, можна налаштовувати параметри, використовувати меню і відтворювати знімки. Монітор автоматично вимкнеться приблизно за чотири секунди перед початком кожного інтервалу. Зауважте, що зміна параметрів фотокамери під час зйомки з інтервалами може призвести до припинення зйомки.

Режим роботи затвора

Незалежно від вибраного режиму роботи затвора фотокамера робитиме задану кількість знімків через кожний інтервал.

Призупинення зйомки з інтервалами

Зйомку з інтервалами можна призупинити між інтервалами, натиснувши кнопку J або вибравши пункт Пауза в меню зйомки з інтервалами.

Відновлення зйомки з інтервалами

Щоб одразу продовжити зйомку, виберіть варіант Перезапустити.

Виділіть Перезапустити і натисніть кнопку J.

Щоб продовжити зйомку в заданий час:

Для пункту Параметри початку виділіть Вибрати день і час початку і натисніть 2.

Виберіть дату й час початку та натисніть кнопку J.

Виділіть Перезапустити і натисніть кнопку J.

Завершення зйомки з інтервалами

Щоб припинити зйомку з інтервалами до того, як усі знімки буде зроблено, виберіть пункт Вимкнути в меню зйомки з інтервалами.

Знімок не зроблено

Фотокамера пропустить поточний інтервал, якщо будь-яка з зазначених нижче ситуацій матиме місце протягом щонайменше восьми секунд після того, як інтервал мав початися: ще потрібно зробити знімки для попереднього інтервалу, карту пам’яті заповнено, фотокамера не в змозі сфокусуватися за допомогою покадрового автофокусування (у режимі AF-S або AF-A з вибраним покадровим автофокусуванням) або в разі вибору значення Фокус для користувацького параметра a1 (Вибір пріоритету AF-C) у режимі AF-C (зауважте, що фотокамера заново фокусується перед кожним знімком). Зйомку буде відновлено з наступним інтервалом.

Бракує пам’яті

Якщо карту пам’яті заповнено, таймер зйомки з інтервалами лишатиметься ввімкненим, але жодного знімка не буде зроблено. Продовжте зйомку (0 Відновлення зйомки з інтервалами), видаливши кілька знімків або вимкнувши фотокамеру та вставивши іншу карту пам’яті.

Зйомка з інтервалами

Вибирайте інтервал, довший за час, потрібний для того, щоб зробити зазначену кількість знімків, та, якщо використовується спалах, за час заряджання спалаху. Якщо інтервал закороткий, кількість зроблених знімків може виявитися меншою за загальну кількість, зазначену на кроці 2 (кількість інтервалів, помножена на кількість знімків за інтервал), або спалах може спрацювати на меншій потужності, ніж потрібна для повної експозиції. Зйомку з інтервалами не можна поєднувати з довгими витримками (зйомка з витримками від руки або за часом) та сповільненою відеозйомкою (0 Сповільнена відеозйомка). Зйомка з інтервалами недоступна в режимі live view та в разі вибору значення Відеозйомка для користувацького параметра g1 (Признач. корист. ел. керув.) > Кнопка спуску затвора (0 g1: Признач. корист. ел. керув.). Зауважте, що оскільки витримка, частота кадрів та час, потрібний для записування зображень, можуть відрізнятися для різних інтервалів, час між закінченням одного інтервалу та початком наступного може бути різним. Якщо зйомку неможливо продовжити за поточних параметрів (наприклад, якщо наразі вибрано значення витримки A чи % в режимі M, інтервал дорівнює нулю або час початку менший за хвилину), на моніторі буде відображено попередження.

Зйомку з інтервалами буде призупинено, якщо вибрати режим E (автоспуск) або якщо вимкнути фотокамеру, а потім знову ввімкнути (коли фотокамеру вимкнено, можна міняти елементи живлення й карти пам’яті, не закінчуючи зйомку з інтервалами). Призупинення зйомки не впливає на параметри зйомки з інтервалами.

Брекетинг

Налаштуйте параметри брекетингу перед початком зйомки з інтервалами. Якщо під час виконання зйомки з інтервалами буде задіяно брекетинг експозиції, спалаху або «Активного D-Lighting», фотокамера робитиме кількість знімків, зазначену в програмі брекетингу, через кожний інтервал незалежно від кількості знімків, заданої в меню зйомки з інтервалами. Якщо під час виконання зйомки з інтервалами буде задіяно брекетинг балансу білого, фотокамера робитиме по одному знімку через кожний інтервал та оброблятиме його для створення кількості копій, зазначеної в програмі брекетингу.