Створюйте користувацькі системи Picture Control.

Створення користувацьких систем Picture Control

Системи Picture Control, закладені у фотокамеру виробником, можна змінювати та зберігати як користувацькі системи Picture Control.

 1. Виберіть Зберегти/редагувати.

  Виділіть пункт Зберегти/редагувати та натисніть 2.

 2. Виберіть систему Picture Control.

  Виділіть наявну систему Picture Control і натисніть 2 або натисніть кнопку J, щоб перейти до кроку 4 для збереження копії виділеної системи Picture Control без подальших змін.

 3. Внесіть зміни до вибраної системи Picture Control.

  Щоб скасувати зміни та почати заново з параметрів за замовчуванням, натисніть кнопку O (Q). Натисніть кнопку J після завершення налаштувань.

 4. Виберіть місце призначення.

  Виділіть місце призначення для користувацької системи Picture Control (від C-1 до C-9) та натисніть 2.

 5. Назвіть систему Picture Control.

  Буде відображено діалогове вікно для введення тексту. За замовчуванням нові системи Picture Control отримують назву додаванням двозначного числа (призначається автоматично) до назви наявної системи Picture Control; щоб вибрати іншу назву, перейменуйте систему Picture Control, як описано в розділі «Введення тексту» (0 Введення тексту). Торкайтеся кнопки вибору клавіатури для перемикання між режимами введення літер верхнього й нижнього регістрів та спеціальних символів. Назва користувацької системи Picture Control може містити не більше дев’ятнадцяти символів. Будь-який символ, введений після дев’ятнадцятого, буде видалено.

  Область назви

  Область клавіатури Вибір клавіатури

Параметри користувацьких систем Picture Control

Параметри, доступні для користувацьких систем Picture Control, такі самі, як і для систем, від яких вони походять.

Піктограма початкової системи Picture Control

Початкову систему Picture Control, від якої походить користувацька система Picture Control, позначено піктограмою у верхньому правому куті екрана редагування.

Піктограма початкової системи Picture Control