Sformatuj karty pamięci. Aby rozpocząć formatowanie, wybierz gniazdo karty pamięci i wybierz [ Tak ]. Pamiętaj, że formatowanie trwale usuwa wszystkie zdjęcia i inne dane z karty. Przed sformatowaniem upewnij się, że wykonałeś kopie zapasowe zgodnie z wymaganiami.

Podczas formatowania

Nie wyłączaj aparatu ani nie wyjmuj kart pamięci, dopóki nie pojawi się komunikat [ Formatowanie karty pamięci. ] znika z wyświetlacza.

Format z dwoma przyciskami
  • Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski O ( Q ) i S ( Q ) przez ponad dwie sekundy, aż C zacznie migać na panelu kontrolnym iw wizjerze, a na panelu kontrolnym pojawi się migający wskaźnik karty pamięci; możesz następnie ponownie nacisnąć dwa przyciski ( O / Q i S / Q ), aby sformatować bieżącą kartę pamięci.

  • Jeśli włożone są dwie karty pamięci, migający wskaźnik pokaże kartę wybraną do formatowania. Aby wybrać inną kartę, obracaj głównym pokrętłem sterowania, gdy C miga.

  • Nie wyłączaj aparatu ani nie wyjmuj baterii ani karty pamięci podczas formatowania.