Sformatuj karty pamięci. Aby rozpocząć formatowanie, wybierz gniazdo karty pamięci i wybierz opcję [ Tak ]. Należy pamiętać, że formatowanie powoduje trwałe usunięcie wszystkich zdjęć i innych danych znajdujących się na karcie. Przed formatowaniem należy w razie potrzeby wykonać kopie zapasowe.

Podczas formatowania

Nie wyłączaj aparatu ani nie wyjmuj kart pamięci, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat [ Formatowanie karty pamięci. ] zniknie z wyświetlacza.

Format dwóch przycisków
  • Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski O ( Q ) i S ( Q ) przez ponad dwie sekundy, aż na panelu kontrolnym i w wizjerze zacznie migać C , a na panelu kontrolnym pojawi się migający wskaźnik karty pamięci; możesz następnie ponownie nacisnąć dwa przyciski ( O / Q i S / Q ), aby sformatować bieżącą kartę pamięci.

  • Jeżeli włożone są dwie karty pamięci, migający wskaźnik wskaże kartę wybraną do sformatowania. Aby wybrać inną kartę, obracaj głównym pokrętłem sterowania, gdy wskaźnik C miga.

  • Nie wyłączaj aparatu ani nie wyjmuj akumulatora lub karty pamięci podczas formatowania.