Dostosuj wygląd wyświetlacza informacyjnego do warunków oświetleniowych.

Ciemno na świetle

Światło na ciemności

Opcja

Opis

[ Auto ]

Kamera dostosowuje kolor napisów na wyświetlaczu informacyjnym, aby ułatwić czytanie. Czarny jest używany w jasnych miejscach, przygaszony biały w ciemnych miejscach.

[ Ręczny ]

Ręcznie wybierz kolor napisu.

w [ Ciemny na jasnym ]: Aby ułatwić czytelność wyświetlacza w jasnych miejscach, monitor jest podświetlany, a napisy są wyświetlane na czarno.

x [ Jasno na ciemnym ]: Aby ułatwić czytelność wyświetlacza w ciemnych miejscach, monitor jest przyciemniany, a napisy są wyświetlane na biało.