Zmień strefy czasowe i ustaw zegar aparatu. Zalecamy regularną regulację zegara aparatu.

Opcja

Opis

[ Strefa czasowa ]

Wybierz strefę czasową. [ Data i godzina ] jest automatycznie ustawiana na godzinę w nowej strefie czasowej.

[ Data i godzina ]

Ustaw zegar aparatu na godzinę w wybranej [ strefie czasowej ].

[ Format daty ]

Wybierz kolejność wyświetlania dnia, miesiąca i roku.

[ Czas letni ]

Wybierz opcję [ Wł. ], aby włączyć czas letni, opcję [ Wył. ], aby go wyłączyć. Wybranie opcji [ Wł. ] powoduje automatyczne przesunięcie zegara o godzinę do przodu. Ustawienie domyślne to [ Wył. ].

Jeśli zegar zostanie zresetowany, na panelu sterowania zacznie migać ikona B , a na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się migający wskaźnik t .