Wyświetlanie informacji o przechyleniu i nachyleniu na podstawie informacji z czujnika pochylenia aparatu.

  • Jeśli aparat nie jest przechylony ani w lewo, ani w prawo, linia odniesienia przechyłu zmieni kolor na zielony. Jeżeli aparat nie jest przechylony ani do przodu, ani do tyłu, kropka ( I ) na środku wyświetlacza zmieni kolor na zielony.

  • Każdy podział odpowiada 5°.

    Poziom aparatu

    Kamera przechylona w lewo lub w prawo

    Aparat przechylony do przodu lub do tyłu

Przechylanie aparatu

Wyświetlanie wirtualnego horyzontu nie jest dokładne, gdy aparat jest przechylony pod ostrym kątem do przodu lub do tyłu. Jeśli kamera nie jest w stanie zmierzyć pochylenia, wielkość pochylenia nie zostanie wyświetlona.