Wyświetlaj informacje o przechyleniu i pochyleniu na podstawie informacji z czujnika przechyłu aparatu.

  • Jeśli kamera nie jest pochylona ani w lewo, ani w prawo, linia odniesienia przechyłu zmieni kolor na zielony. Jeśli aparat nie jest przechylony ani do przodu, ani do tyłu, kropka ( I ) na środku wyświetlacza zmieni kolor na zielony.

  • Każda dywizja odpowiada 5°.

    Poziom kamery

    Aparat przechylony w lewo lub w prawo

    Kamera pochylona do przodu lub do tyłu

Przechylanie aparatu

Wyświetlanie wirtualnego horyzontu nie jest dokładne, gdy aparat jest pochylony pod ostrym kątem do przodu lub do tyłu. Jeśli aparat nie jest w stanie zmierzyć pochylenia, wielkość pochylenia nie zostanie wyświetlona.