Dodawaj informacje o prawach autorskich do nowych zdjęć w trakcie ich robienia. Informacje o prawach autorskich można wyświetlić na karcie NX Studio [ Informacje ].

Wpisz imię i nazwisko fotografa (maksymalnie 36 znaków) i właściciela praw autorskich (maksymalnie 54 znaki). Wyróżnij opcję [ Artysta ] lub [ Prawa autorskie ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe do wprowadzania tekstu. Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, zobacz „Wprowadzanie tekstu” ( Wprowadzanie tekstu ).

Aby dołączyć informacje o prawach autorskich do kolejnych zdjęć, wyróżnij opcję [ Dołącz informacje o prawach autorskich ], naciśnij 2 i potwierdź, że w sąsiednim polu wyboru pojawia się znacznik ( M ). Naciśnij J aby zapisać zmiany i wyjść; informacja o prawach autorskich zostanie dołączona do wszystkich kolejnych zdjęć.

Informacje o prawach autorskich
  • Aby zapobiec nieuprawnionemu użyciu nazwisk wykonawców lub właścicieli praw autorskich, przed pożyczeniem lub przekazaniem aparatu innej osobie upewnij się, że opcja [ Dołącz informacje o prawach autorskich ] nie jest wybrana. Musisz także upewnić się, że pola wykonawca i prawa autorskie są puste.

  • Nikon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ani spory wynikające z korzystania z opcji [ Informacje o prawach autorskich ].

Informacje o zdjęciu

Informacje o prawach autorskich są zawarte w danych fotografowania wyświetlanych na ekranie informacji o zdjęciu.