Mapowanie pikseli sprawdza i optymalizuje czujnik obrazu aparatu. Jeśli zauważysz nieoczekiwane jasne plamy na zdjęciach zrobionych aparatem, wykonaj mapowanie pikseli w sposób opisany poniżej.

 • Aby zapobiec nieoczekiwanej utracie zasilania, należy używać całkowicie naładowanego akumulatora.

 • Mapowanie pikseli przeprowadza się z założoną pokrywą obiektywu (przednią pokrywą) i okularem wizjera aparatu zakrytym dołączoną pokrywką okularu.

 1. Wybierz opcję [ Mapowanie pikseli ] w menu ustawień.

  Włącz aparat, naciśnij przycisk G i wybierz opcję [ Mapowanie pikseli ] w menu ustawień.

 2. Wybierz [ Rozpocznij ].

  Rozpocznie się mapowanie pikseli. W trakcie operacji na panelu sterowania pojawia się 1 .

 3. Wyłącz aparat po zakończeniu mapowania pikseli.

Mapowanie pikseli
 • Nie próbuj obsługiwać aparatu, gdy trwa mapowanie pikseli. Nie wyłączaj aparatu, nie wyjmuj ani nie odłączaj źródła zasilania.

 • Mapowanie pikseli może nie być dostępne, jeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest podwyższona.