Mapowanie pikseli sprawdza i optymalizuje czujnik obrazu kamery. Jeśli zauważysz niespodziewane jasne plamy pojawiające się na zdjęciach zrobionych aparatem, wykonaj mapowanie pikseli w sposób opisany poniżej.

 • Użyj w pełni naładowanej baterii, aby zapobiec nieoczekiwanej utracie zasilania.

 • Mapowanie pikseli odbywa się z założoną pokrywką obiektywu (przednią pokrywką), a okular wizjera aparatu jest zakryty dostarczoną pokrywką okularu.

 1. Wybierz [ Odwzorowanie pikseli ] w menu ustawień.

  Włącz aparat, naciśnij G i wybierz [ Odwzorowanie pikseli ] w menu ustawień.

 2. Wybierz [ Rozpocznij ].

  Rozpocznie się mapowanie pikseli. 1 pojawia się na panelu sterowania, gdy operacja jest w toku.

 3. Wyłącz aparat po zakończeniu mapowania pikseli.

Mapowanie pikseli
 • Nie próbuj obsługiwać aparatu, gdy trwa mapowanie pikseli. Nie wyłączaj aparatu, nie odłączaj ani nie odłączaj źródła zasilania.

 • Mapowanie pikseli może nie być dostępne, jeśli temperatura wewnętrzna aparatu jest podwyższona.