Brud lub kurz dostający się do aparatu podczas wymiany obiektywów lub zdejmowania pokrywki bagnetu może przylgnąć do filtra dolnoprzepustowego i wpłynąć na zdjęcia. Opcja „czysty przetwornik obrazu” wibruje czujnik w celu usunięcia kurzu.

Opcja

Opis

[ Wyczyść teraz ]

Natychmiast przeprowadź czyszczenie matrycy.

[ Wyczyść przy uruchamianiu/wyłączaniu ]

  • [ Czyść przy starcie ]: Przetwornik obrazu jest automatycznie czyszczony po każdym włączeniu aparatu.

  • [ Czyść przy wyłączaniu ]: Przetwornik obrazu jest automatycznie czyszczony podczas wyłączania za każdym razem, gdy aparat jest wyłączany.

  • [ Czyść podczas uruchamiania i wyłączania ]: Przetwornik obrazu jest czyszczony automatycznie podczas uruchamiania i wyłączania.

  • [ Czyszczenie wyłączone ]: Automatyczne czyszczenie matrycy wyłączone.