Brud lub kurz dostający się do aparatu po wymianie obiektywu lub zdjęciu pokrywki korpusu może przylgnąć do filtra dolnoprzepustowego i wpłynąć na zdjęcia. Opcja „wyczyść przetwornik obrazu” powoduje wibrację czujnika w celu usunięcia kurzu.

Opcja

Opis

[ Wyczyść teraz ]

Natychmiast wykonaj czyszczenie czujnika obrazu.

[ Czyść przy uruchomieniu/zamknięciu ]

  • [ Wyczyść przy uruchomieniu ]: Przetwornik obrazu jest czyszczony automatycznie po każdym włączeniu aparatu.

  • [ Wyczyść przy wyłączeniu ]: Przetwornik obrazu jest automatycznie czyszczony podczas wyłączania za każdym razem, gdy aparat jest wyłączany.

  • [ Wyczyść przy uruchomieniu i wyłączeniu ]: Przetwornik obrazu jest czyszczony automatycznie przy uruchamianiu i wyłączaniu.

  • [ Czyszczenie wyłączone ]: Automatyczne czyszczenie matrycy wyłączone.