Dostosuj balans kolorów monitora do swoich upodobań.

  • Balans kolorów reguluje się za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego. Naciśnij 1 , 3 , 4 lub 2 , aby wyregulować balans kolorów, jak pokazano poniżej. Naciśnij J , aby zapisać zmiany.

1

Zwiększ kolor zielony

2

Zwiększ ilość bursztynu

3

Zwiększ kolor magenty

4

Zwiększ kolor niebieski

  • Balans kolorów monitora dotyczy tylko menu, odtwarzania i widoku przez obiektyw wyświetlanego podczas podglądu na żywo; nie ma to wpływu na zdjęcia zrobione aparatem.

  • Obrazem referencyjnym jest albo ostatnie zrobione zdjęcie, albo, w trybie odtwarzania, zdjęcie ostatnio wyświetlane. Jeśli na karcie pamięci nie ma żadnych zdjęć, zamiast nich zostanie wyświetlona pusta ramka.

  • Aby wybrać inny obraz, naciśnij przycisk W ( Y ). Wyróżnij żądane zdjęcie i naciśnij J , aby wybrać je jako zdjęcie referencyjne.

  • Aby wyświetlić wyróżnione zdjęcie w trybie pełnoekranowym, naciśnij i przytrzymaj X ( T ).