Wyświetlanie informacji o akumulatorze aktualnie włożonym do aparatu.

Opcja

Opis

[ Ładowanie ]

Aktualny poziom naładowania baterii wyrażony w procentach.

[ Liczba zdjęć ]

Liczba użyć akumulatora do wyzwolenia migawki od ostatniego ładowania.

[ Wiek baterii ]

Pięciopoziomowy wyświetlacz pokazujący wiek baterii.

  • Wartość „0” ( k ) oznacza, że wydajność baterii nie uległa pogorszeniu.

  • Wartość „4” ( l ) oznacza, że żywotność akumulatora dobiegła końca. Wymień baterię.

Liczba strzałów

[ Liczba zdjęć ] pokazuje, ile razy została zwolniona migawka. Należy pamiętać, że aparat może czasami zwolnić migawkę bez zarejestrowania zdjęcia, na przykład podczas pomiaru ustawionego balansu bieli.

Ładowanie akumulatorów w niskich temperaturach

Baterie generalnie wykazują spadek pojemności w niskich temperaturach otoczenia. Nawet nowe baterie naładowane w temperaturze poniżej około 5°C (41°F) mogą wykazywać tymczasowy wzrost z „0” do „1” wartości pokazanej w opcji [ Wiek baterii ], ale wyświetlacz powróci do normalnego stanu po wyczerpaniu się baterii. był ładowany w temperaturze około 20°C (68°F) lub wyższej.