Wybierz rolę, jaką pełni przycisk Fn na opcjonalnych pilotach bezprzewodowych wyposażonych w przycisk Fn . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ustawienie niestandardowe f3 [ Sterowanie niestandardowe ].

Opcja

A

[ AF-WŁ .]

F

[ Tylko blokada AF ]

D

[ Blokada AE (Resetuj po zwolnieniu) ]

C

[ Tylko blokada AE ]

B

[ Blokada AE/AF ]

r

[ Blokada mocy błysku ]

h

[ c Wyłącz/włącz ]

q

[ Podgląd ]

%

[ Podgląd (maks. przysłona Lv) ]

4

[ + NEF ( RAW ) ]

a

[ Podgląd na żywo ] *

[ Brak ]

  • Pełni tę samą funkcję co a aparatu.