Wybierz opcje wyświetlane w menu i dla trybu fotograficznego. Następujące opcje można przypisać do dowolnej pozycji w menu, podświetlając żądaną pozycję, naciskając J i wybierając żądaną opcję.

Opcja
J Wybierz obszar obrazu
8 Jakość obrazu
o Rozmiar obrazu
E Kompensacja ekspozycji
9 Ustawienia czułości ISO
m Balans bieli
h Ustaw sterowanie obrazem
p Przestrzeń kolorów
y Aktywne oświetlenie D
q Długa ekspozycja NR
r Redukcja szumów przy wysokiej czułości ISO
w Dozowanie
c Tryb z błyskiem
Y Kompensacja błysku
s Tryb ostrości
t Tryb pola AF
u Optyczna VR
t Autobraketing
$ Wielokrotne narażenie
2 HDR (wysoki zakres dynamiczny)
L Cicha fotografia
v Tryb zwolnienia
w Niestandardowe sterowanie (strzelanie)
z Tryb opóźnienia ekspozycji
O Typ migawki
y Zastosuj ustawienia do podglądu na żywo
W Szczytowe atrakcje
3 Jasność monitora/wizjera
Z Połączenie Bluetooth
U Połączenie WiFi
L Zdalne połączenie bezprzewodowe

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film