Wybierz, czy ekspozycja ma być blokowana po naciśnięciu spustu migawki.

Opcja Opis
O Wł. (naciśnij do połowy) Naciśnięcie spustu migawki do połowy blokuje ekspozycję.
P Włączony (tryb zdjęć seryjnych) Ekspozycja jest blokowana tylko wtedy, gdy spust migawki jest wciśnięty do końca.
Wyłączony Naciśnięcie spustu migawki nie blokuje ekspozycji.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film