Wybierz, czy aparat ma wykrywać i ustawiać ostrość na twarzach lub oczach osób lub psów i kotów, gdy automatyczny wybór pola AF jest wybrany jako tryb pola AF.

Opcja Opis
Wykrywanie twarzy i oczu włączone Gdy aparat wykryje portretowany obiekt, automatycznie ustawia ostrość na jednym lub drugim oku fotografowanej osoby lub na twarzy fotografowanej osoby, jeśli jej oczy nie zostaną wykryte.
Wykrywanie twarzy włączone Gdy aparat wykryje portretowany obiekt, automatycznie ustawia ostrość na twarzy fotografowanej osoby.
Wykrywanie zwierząt włączone Gdy aparat wykryje pysk psa lub kota, automatycznie ustawia ostrość na jednym lub drugim oku fotografowanej osoby. Jeśli oczy nie zostaną wykryte, aparat zamiast tego ustawi ostrość na twarzy fotografowanej osoby.
Wyłączony Wykrywanie twarzy i oczu wyłączone.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film