Wybranie opcji Tak umożliwia dokonywanie regulacji, które są zwykle dokonywane przez przytrzymanie przycisku i obracanie pokrętłem sterowania, poprzez obracanie pokrętłem sterowania po zwolnieniu przycisku. Kończy się to po ponownym naciśnięciu przycisku, naciśnięciu spustu migawki do połowy lub po upływie czasu czuwania.

  • Zwolnij przycisk, aby użyć pokrętła , dotyczy przycisków E i S
  • Zwolnienie przycisku do użycia pokrętła dotyczy również elementów sterujących, którym przypisano następujące role za pomocą ustawień osobistych f2 (Osobiste ustawienia (fotografowanie) ) lub g2 (Osobiste ustawienia): Wybierz obszar zdjęcia , Jakość/rozmiar zdjęcia , Balans bieli , Ustaw Picture Control , Aktywna funkcja D-Lighting , Pomiar , Tryb lampy błyskowej/kompensacja , Tryb wyzwalania migawki , Tryb ostrości/tryb pola AF , Autobraketing , Wielokrotna ekspozycja , HDR (wysoki zakres dynamiczny) , Tryb opóźnienia ekspozycji , Najjaśniejsze obszary , Czułość mikrofonu .

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film