Wybierz rodzaj migawki używanej do zdjęć.

Opcja Opis
O Automatyczny Aparat automatycznie wybiera typ migawki w zależności od czasu otwarcia migawki. Elektroniczna przednia kurtynka migawki służy do zmniejszania rozmycia spowodowanego drganiami aparatu przy długich czasach otwarcia migawki.
P Migawka mechaniczna Aparat wykorzystuje mechaniczną migawkę do wszystkich zdjęć.
x Elektroniczna przednia kurtyna migawki W przypadku wszystkich zdjęć aparat wykorzystuje elektroniczną przednią kurtynkę migawki.

„Migawka mechaniczna”

Migawka mechaniczna nie jest dostępna w przypadku niektórych obiektywów.

„Elektroniczna przednia kurtyna migawki”

Najkrótszy czas otwarcia migawki dostępny, gdy wybrana jest elektroniczna przednia kurtynka migawki , wynosi 1/2000 s.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film