Wybierz role przypisane do przycisków A ( L ) i J podczas odtwarzania. Wyróżnij żądaną kontrolkę i naciśnij J .

Przycisk AE-L/AF-L

Do przycisku A ( L ) można przypisać następujące role:

Opcja Opis
h Tak samo jak j podczas fotografowania Element sterujący wykonuje funkcję wybraną dla ustawienia osobistego f2 ( Osobiste elementy sterujące (fotografowanie) ) > j Przycisk AE-L/AF-L .
g Chronić Naciśnij element sterujący podczas odtwarzania, aby chronić bieżący obraz.
c Ocena Naciśnij element sterujący, a następnie użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby ocenić bieżące zdjęcie podczas odtwarzania.

Przycisk OK

Wybierz jedną z poniższych opcji. Niezależnie od wybranej opcji, naciśnięcie J podczas wyświetlania filmu na pełnym ekranie rozpoczyna odtwarzanie filmu.

Opcja Opis
n Miniatura włączona/wyłączona Przełącz między widokiem pełnoekranowym a miniaturą.
o Wyświetl histogramy Zarówno w widoku pełnoekranowym, jak iw widoku miniatur histogram jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku J
p Zoom włączony/wyłączony Przełączaj między widokiem pełnoekranowym lub miniaturami a powiększeniem w trybie odtwarzania (aby wybrać współczynnik powiększenia, wyróżnij Zoom wł./wył . i naciśnij 2 ). Wyświetlany zoom jest wyśrodkowany na aktywnym punkcie ostrości.
u Wybierz folder Wyświetlone zostanie okno dialogowe wyboru folderu; Wyróżnij folder i naciśnij J , aby wyświetlić zdjęcia w wybranym folderze.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film