Wybierz sposób, w jaki aparat dostosowuje moc błysku, gdy używana jest kompensacja ekspozycji.

Opcja Opis
YE Cała rama Zarówno moc błysku, jak i kompensacja ekspozycji są dostosowywane w celu modyfikacji ekspozycji w całym kadrze.
E Tylko w tle Kompensacja ekspozycji dotyczy tylko tła.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film