Aby wybrać funkcje przypisane do poniższych elementów sterujących w trybie filmowania, niezależnie od tego, czy są używane pojedynczo, czy w połączeniu z pokrętłami sterującymi, wyróżnij żądaną opcję i naciśnij J .

w Przycisk Fn1
y Przycisk Fn2
j Przycisk AE-L/AF-L
k Przycisk OK
l Pierścień kontrolny obiektywu

Role, które można przypisać do tych kontrolek, są następujące:

Opcja w y j k l
t Przesłona mocy (otwarta)
q Apertura mocy (zamknięta)
i Kompensacja ekspozycji +
h Kompensacja ekspozycji –
n Śledzenie tematu
b Wyświetlanie siatki kadrowania
K Wybierz centralny punkt ostrości
A AF-ON
F Tylko blokada AF
E Blokada AE (przytrzymaj)
C Tylko blokada AE
B Blokada AE/AF
p Zoom włączony/wyłączony
1 Nagrywaj filmy
m Balans bieli
h Ustaw sterowanie obrazem
y Aktywne oświetlenie D
w Dozowanie
c Tryb zwalniania (zapisz klatkę)
z Tryb ostrości/tryb pola AF
H Czułość mikrofonu
W Szczytowe atrakcje
X Ostrość (M/A)  1, 2
q Otwór mocy  2
E Kompensacja ekspozycji  2
9 Czułość ISO  2
Nic  2

Dostępne tylko ze zgodnymi obiektywami.

Niezależnie od wybranej opcji, w trybie ręcznego ustawiania ostrości pierścień sterujący służy jedynie do regulacji ostrości.

Dostępne są następujące opcje:

Opcja Opis
t Przesłona mocy (otwarta) Przysłona rozszerza się, gdy kontrolka jest wciśnięta. Używaj w połączeniu z ustawieniem osobistym g2 ( Ustawienia osobiste ) > Przycisk Fn2 > Mocna przysłona (zamknij) do regulacji przysłony sterowanej przyciskiem.
q Apertura mocy (zamknięta) Przysłona zwęża się, gdy przycisk jest wciśnięty. Używaj w połączeniu z ustawieniem osobistym g2 ( Indywidualne elementy sterujące ) > Przycisk Fn1 > Mocna przysłona (otwarta) do regulacji przysłony sterowanej przyciskiem.
i Kompensacja ekspozycji + Kompensacja ekspozycji wzrasta, gdy element sterujący jest wciśnięty. Używaj w połączeniu z ustawieniem osobistym g2 ( Ustawienia osobiste ) > Przycisk Fn2 > Kompensacja ekspozycji − w celu kompensacji ekspozycji sterowanej przyciskiem.
h Kompensacja ekspozycji – Kompensacja ekspozycji zmniejsza się, gdy element sterujący jest wciśnięty. Używaj w połączeniu z ustawieniem osobistym g2 ( Nastawy osobiste ) > Przycisk Fn1 > Kompensacja ekspozycji + do kompensacji ekspozycji sterowanej przyciskiem.
n Śledzenie tematu

Naciśnięcie elementu sterującego podczas automatycznego wyboru pola AF umożliwia śledzenie obiektu; punkt ostrości zmieni się w siatkę celowniczą, a monitor i wizjer w ekrany śledzenia obiektu.

  • Aby zakończyć AF ze śledzeniem obiektu, ponownie naciśnij element sterujący.
b Wyświetlanie siatki kadrowania Naciśnij element sterujący, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie siatki kadrowania.
K Wybierz centralny punkt ostrości Naciśnięcie elementu sterującego wybiera centralny punkt ostrości.
A AF-ON Naciśnięcie elementu sterującego inicjuje autofokus.
F Tylko blokada AF Ostrość blokuje się, gdy element sterujący jest wciśnięty.
E Blokada AE (przytrzymaj) Ekspozycja zostaje zablokowana po naciśnięciu elementu sterującego i pozostaje zablokowana do momentu ponownego naciśnięcia elementu sterującego lub do wygaśnięcia licznika czasu czuwania.
C Tylko blokada AE Ekspozycja zostaje zablokowana, gdy element sterujący jest wciśnięty.
B Blokada AE/AF Ostrość i ekspozycja są zablokowane, gdy element sterujący jest wciśnięty.
p Zoom włączony/wyłączony Naciśnij element sterujący, aby powiększyć obraz na obszarze wokół bieżącego punktu ostrości. Naciśnij ponownie element sterujący, aby pomniejszyć.
1 Nagrywaj filmy Naciśnij element sterujący, aby rozpocząć nagrywanie filmu. Nagrywanie kończy się po ponownym naciśnięciu elementu sterującego.
m Balans bieli Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać opcję balansu bieli (w niektórych przypadkach opcję podrzędną można wybrać za pomocą pomocniczego pokrętła sterowania).
h Ustaw sterowanie obrazem Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło sterowania, aby wybrać ustawienie Picture Control.
y Aktywne oświetlenie D Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło sterowania, aby dostosować aktywną funkcję D-Lighting.
w Dozowanie Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło sterowania, aby wybrać opcję pomiaru.
c Tryb zwalniania (zapisz klatkę) Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło sterowania, aby wybrać tryb wyzwalania migawki dla zdjęć zrobionych podczas nagrywania filmu.
z Tryb ostrości/tryb pola AF Naciśnij element sterujący i obracaj głównym i pomocniczym pokrętłem sterującym, aby wybrać tryb ustawiania ostrości i pola AF.
H Czułość mikrofonu Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło poleceń, aby dostosować czułość mikrofonu.
W Szczytowe atrakcje Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać poziom uwydatnienia, oraz pomocniczym pokrętłem sterowania, aby wybrać kolor uwydatnienia.
X Ostrość (M/A) Użyj elementu sterującego, aby ustawić ostrość ręcznie, niezależnie od opcji wybranej dla trybu ostrości. Aby ponownie ustawić ostrość za pomocą autofokusa, naciśnij spust migawki do połowy lub naciśnij element sterujący, do którego przypisano AF-ON .
q Otwór mocy Użyj elementu sterującego, aby dostosować przysłonę.
E Kompensacja ekspozycji Użyj elementu sterującego, aby dostosować kompensację ekspozycji.
9 Czułość ISO Użyj elementu sterującego, aby dostosować czułość ISO.
Nic Kontrola nie ma żadnego efektu.

Przysłona mocy

Elektryczna przysłona jest dostępna tylko w trybach A i M (ikona 6 oznacza, że nie można użyć dużej przysłony). Wyświetlacz może migotać podczas regulacji przysłony.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film