Aby wybrać funkcje przypisane do poniższych elementów sterujących w trybie zdjęć, niezależnie od tego, czy są używane pojedynczo, czy w połączeniu z pokrętłami sterującymi, wyróżnij żądaną opcję i naciśnij J .

w Przycisk Fn1
y Przycisk Fn2
j Przycisk AE-L/AF-L
k Przycisk OK
z Przycisk nagrywania filmu
S Przycisk Fn obiektywu
3 Przycisk Fn2 obiektywu
l Pierścień kontrolny obiektywu

Role, które można przypisać do tych kontrolek, są następujące:

Opcja w y j k z S 3 l
K Wybierz centralny punkt ostrości
A AF-ON
F Tylko blokada AF
E Blokada AE (przytrzymaj)
D Blokada AE (resetowanie po zwolnieniu)
C Tylko blokada AE
B Blokada AE/AF
r Blokada FV
h Lampa zgaszona
q Zapowiedź
1 Seria braketingu
4 + NEF (RAW)
n Śledzenie tematu
b Wyświetlanie siatki kadrowania
p Zoom włączony/wyłączony
O MOJE MENU
3 Uzyskaj dostęp do najwyższej pozycji w MOIM MENU
K Odtwarzanie nagranego dźwięku
J Wybierz obszar obrazu
8 Jakość/rozmiar obrazu
m Balans bieli
h Ustaw sterowanie obrazem
y Aktywne oświetlenie D
w Dozowanie
I / Y Tryb/kompensacja lampy błyskowej
v Tryb zwolnienia
z Tryb ostrości/tryb pola AF
t Autobraketing
$ Wielokrotne narażenie
2 HDR (wysoki zakres dynamiczny)
z Tryb opóźnienia ekspozycji
W Szczytowe atrakcje
X Ostrość (M/A)  1, 2
q Otwór  2
E Kompensacja ekspozycji  2
9 Czułość ISO  2
Nic  2

Dostępne tylko ze zgodnymi obiektywami.

Niezależnie od wybranej opcji, w trybie ręcznego ustawiania ostrości pierścień sterujący służy jedynie do regulacji ostrości.

Dostępne są następujące opcje:

Opcja Opis
K Wybierz centralny punkt ostrości Naciśnięcie elementu sterującego wybiera centralny punkt ostrości.
A AF-ON Naciśnięcie elementu sterującego inicjuje autofokus.
F Tylko blokada AF Ostrość blokuje się, gdy element sterujący jest wciśnięty.
E Blokada AE (przytrzymaj) Ekspozycja zostaje zablokowana po naciśnięciu elementu sterującego i pozostaje zablokowana do momentu ponownego naciśnięcia elementu sterującego lub do wygaśnięcia licznika czasu czuwania.
D Blokada AE (resetowanie po zwolnieniu) Ekspozycja jest blokowana po naciśnięciu elementu sterującego i pozostaje zablokowana do momentu ponownego naciśnięcia elementu sterującego, zwolnienia migawki lub wygaśnięcia licznika czasu czuwania.
C Tylko blokada AE Ekspozycja zostaje zablokowana, gdy element sterujący jest wciśnięty.
B Blokada AE/AF Ostrość i ekspozycja są zablokowane, gdy element sterujący jest wciśnięty.
r Blokada FV Naciśnij element sterujący, aby zablokować wartość błysku dla wbudowanej lampy błyskowej lub opcjonalnych lamp błyskowych. Naciśnij ponownie, aby anulować blokadę FV.
h Lampa zgaszona Jeśli lampa błyskowa jest aktualnie włączona, zostanie wyłączona po naciśnięciu elementu sterującego.
q Zapowiedź Przytrzymaj kontrolkę wciśniętą, aby wyświetlić podgląd koloru, ekspozycji i głębi ostrości.
1 Seria braketingu Jeśli element sterujący zostanie naciśnięty, gdy braketing ekspozycji lub ADL jest aktywny w trybie wyzwalania pojedynczych zdjęć, wszystkie zdjęcia w bieżącym programie braketingu zostaną wykonane po każdym naciśnięciu spustu migawki. Jeśli braketing balansu bieli jest aktywny lub wybrany jest tryb zdjęć seryjnych, aparat powtórzy serię braketingu, gdy spust migawki jest wciśnięty.
4 + NEF (RAW) Jeśli opcja JPEG jest aktualnie wybrana dla jakości zdjęcia, zostanie wyświetlony komunikat „RAW”, a kopia NEF (RAW) zostanie zapisana wraz z następnym zdjęciem zrobionym po naciśnięciu elementu sterującego (pierwotne ustawienie jakości zdjęcia zostanie przywrócone po wyjęciu palcem od spustu migawki). Kopie NEF (RAW) są zapisywane z ustawieniem aktualnie wybranym dla zapisu NEF (RAW) w menu fotografowania. Aby wyjść bez nagrywania kopii w formacie NEF (RAW), ponownie naciśnij element sterujący.
n Śledzenie tematu

Naciśnięcie elementu sterującego podczas automatycznego wyboru pola AF umożliwia śledzenie obiektu; punkt ostrości zmieni się w siatkę celowniczą, a monitor i wizjer w ekrany śledzenia obiektu.

  • Aby zakończyć AF ze śledzeniem obiektu, ponownie naciśnij element sterujący.
b Wyświetlanie siatki kadrowania Naciśnięcie elementu sterującego podczas automatycznego wyboru pola AF umożliwia śledzenie obiektu; punkt ostrości zmieni się w siatkę celowniczą, a monitor i wizjer w ekrany śledzenia obiektu.
p Zoom włączony/wyłączony Naciśnij element sterujący, aby powiększyć obraz na obszarze wokół bieżącego punktu ostrości. Naciśnij ponownie element sterujący, aby pomniejszyć.
O MOJE MENU Naciśnięcie elementu sterującego powoduje wyświetlenie „MOJE MENU”.
3 Uzyskaj dostęp do najwyższej pozycji w MOIM MENU Naciśnij element sterujący, aby przejść do pierwszej pozycji w „MOJE MENU”. Wybierz tę opcję, aby uzyskać szybki dostęp do często używanej pozycji menu.
K Odtwarzanie nagranego dźwięku Naciśnij element sterujący, aby rozpocząć odtwarzanie.
J Wybierz obszar obrazu Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło sterowania, aby wybrać obszar obrazu.
8 Jakość/rozmiar obrazu Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać opcję jakości obrazu, oraz pomocniczym pokrętłem sterowania, aby wybrać rozmiar obrazu.
m Balans bieli Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać opcję balansu bieli (w niektórych przypadkach opcję podrzędną można wybrać za pomocą pomocniczego pokrętła sterowania).
h Ustaw sterowanie obrazem Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło sterowania, aby wybrać ustawienie Picture Control.
y Aktywne oświetlenie D Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło sterowania, aby dostosować aktywną funkcję D-Lighting.
w Dozowanie Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło sterowania, aby wybrać opcję pomiaru.
I / Y Tryb/kompensacja lampy błyskowej Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać tryb lampy błyskowej, a pomocniczym pokrętłem sterowania, aby dostosować moc błysku.
v Tryb zwolnienia Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać tryb zwalniania. W trybie Zdjęcia seryjne L lub Samowyzwalacz można obracać pomocniczym pokrętłem sterowania, aby wybrać szybkość rejestracji klatek lub opóźnienie zwolnienia.
z Tryb ostrości/tryb pola AF Naciśnij element sterujący i obracaj głównym i pomocniczym pokrętłem sterującym, aby wybrać tryb ustawiania ostrości i pola AF.
t Autobraketing Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać liczbę zdjęć, a pomocniczym pokrętłem sterowania, aby wybrać krok braketingu lub wartość aktywnej funkcji D-Lighting.
$ Wielokrotne narażenie Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać tryb, a pomocniczym pokrętłem sterowania, aby wybrać liczbę zdjęć.
2 HDR (wysoki zakres dynamiczny) Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać tryb, a pomocniczym pokrętłem sterowania, aby wybrać różnicę ekspozycji.
z Tryb opóźnienia ekspozycji Naciśnij element sterujący i obróć pokrętło sterowania, aby wybrać opóźnienie wyzwolenia migawki.
W Szczytowe atrakcje Naciśnij element sterujący i obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać poziom uwydatnienia, oraz pomocniczym pokrętłem sterowania, aby wybrać kolor uwydatnienia.
X Ostrość (M/A) Autofokus można pominąć, obracając pierścień sterowania, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy (autofokus z ręcznym sterowaniem). Aby ponownie ustawić ostrość za pomocą autofokusa, podnieś palec ze spustu migawki, a następnie ponownie naciśnij go do połowy.
q Otwór Użyj elementu sterującego, aby dostosować przysłonę.
E Kompensacja ekspozycji Użyj elementu sterującego, aby dostosować kompensację ekspozycji.
9 Czułość ISO Obróć pierścień sterowania obiektywu, aby dostosować czułość ISO.
Nic Kontrola nie ma żadnego efektu.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film