Wybierz, czy cieniowanie ma być używane do wskazywania świateł (jasnych obszarów kadru) i wybierz poziom jasności potrzebny do wyzwolenia wyświetlania świateł.

  • Wyświetl wzór : Aby włączyć wyświetlanie podświetlenia, wybierz Wzór 1 lub Wzór 2 .

    Najważniejsze

    Wzór 1

    Wzór 2

  • Próg wyświetlania najlepszych fragmentów : Wybierz jasność potrzebną do wyzwolenia wyświetlania fragmentów najlepszych filmów. Im niższa wartość, tym większy zakres jasności, które będą pokazywane jako światła. Jeśli wybierzesz 255 , podświetlenie pokaże tylko obszary, które są potencjalnie prześwietlone.

Wyróżnij wyświetlacz

Jeśli zarówno wyświetlanie najjaśniejszych miejsc, jak i uwydatnianie prześwietleń są włączone, w trybie ręcznego ustawiania ostrości będą wyświetlane tylko uwydatnione obszary prześwietlone. Aby wyświetlić ekran prześwietlenia, wybierz Wyłącz dla ustawienia osobistego d9 ( Prześwietlone fragmenty ) > Poziom podkreślenia .

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film