Wybierz liczbę punktów ostrości dostępnych do ręcznego wyboru punktów ostrości.

Opcja Opis
R Wszystkie punkty Można wybrać każdy punkt ostrości dostępny w bieżącym trybie pola AF.
I Co drugi punkt Liczba dostępnych punktów ostrości zostaje zmniejszona o trzy czwarte (liczba punktów ostrości dostępnych w trybie szerokiego pola AF (L) nie zmienia się). Służy do szybkiego wyboru punktu ostrości.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film