Użyj tej opcji, aby dostroić wartość ekspozycji wybraną przez aparat. Ekspozycję można dostroić oddzielnie dla każdej metody pomiaru w zakresie od +1 do -1 EV w krokach co 1/6 EV.

Dostrajanie ekspozycji

Ikona kompensacji ekspozycji ( E ) nie jest wyświetlana, gdy stosowana jest precyzyjna regulacja ekspozycji. Jedynym sposobem ustalenia, jak bardzo zmieniono ekspozycję, jest wyświetlenie wartości w menu dostrajania.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film