Jeśli ( W ), wskaźnik ekspozycji jest wyświetlany z wartościami ujemnymi po lewej i dodatnimi po prawej stronie. Wybierz ( V ), aby wyświetlić wartości dodatnie po lewej i wartości ujemne po prawej stronie.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film