Wybierz, czy pierścień ostrości obiektywu może być używany do ręcznego ustawiania ostrości w trybie autofokusa. Wybierz jedną z poniższych opcji.

  • Włącz : Autofokus można zmienić, obracając pierścień ostrości obiektywu, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy (autofokus z ręcznym sterowaniem). Aby ponownie ustawić ostrość za pomocą autofokusa, podnieś palec ze spustu migawki, a następnie ponownie naciśnij go do połowy.
  • Wyłącz : Pierścień ostrości obiektywu nie może być używany do ręcznego ustawiania ostrości, gdy wybrany jest tryb autofokusa.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

Odp.: Autofokus

b: Pomiar/ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/wyświetlanie

e: Bracketing/błysk

f: Sterowanie

g: Film